East Lansing (Michigan, SUA) – este situat în proximitatea orașului Lansing, capitala statului Michigan, SUA. Acest oraș găzduiește unul dintre cele mai mari centre universitare din Statele Unite, Michigan State University-MSU, membră a Asociației Naționale a Facultăților de Stat din SUA, fiind cotată între primele 10 din SUA. De fapt, întreaga dezvoltare a orașului, începută la mijlocul secolului XIX, a gravitat în jurul dezvoltării acestei prestigioase universități, orașul devenind din ce în ce mai atractiv pentru familiile cadrelor universitare, politicieni, artiști etc. care în prezent numără peste 45.000 studenți.

Protocolul de înfrățire a fost semnat în septembrie 2005.
Principalele domenii de colaborare vizează relațiile academice, economice, turism, cultură și infrastructură, axate în principal pe schimburi de experiență în domeniul administrativ, al managementului public, al dezvoltării urbane precum și în cel universitar.

Printre acțiunile comune se numără:

  • Realizarea de schimburi de experiență și proiecte între Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și Michigan State University.
  • Organizarea conferinței comune între Universitatea „Babeș-Bolyai” și Michigan State University, la Cluj-Napoca cu tema “Prima conferință anuală BBU-MSU-Universitatea și dezvoltarea comunității locale: o relație critică dar delicată“ (mai 2012).
  • Organizarea conferinței comune între Universitatea „Babeș-Bolyai” și Michigan State University cu tema “Viitorul parteneriatului între Michigan State University și Universitatea Babeș-Bolyai” (octombrie 2012).
  • Organizarea de schimburi de vizite și participări la diferite evenimente.