MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA in calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată și studiul de fezabilitate pentru „Dezvoltare infrastructură educațională (hub educațional) și de sănătate (unitate de sănătate – centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă ( bazin de înot, bază sportivă) și pădure parc în cartierul Borhanci.

parte scrisă

parte desenată

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii si sugestii pana la data de 4.01.2022 la APM Cluj, Calea Dorobanilor nr. 99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722 fax 0264-412914 email office@apmcj.anpm.ro