MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată – Plan Director (Masterplan) Sopor” în mun. Cluj – Napoca, zona Sopor, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului, Calea Moților nr. 1-3 , din data 4.11.2021 între orele 800 – 1400 sau poate fi consultata online, pe site-ul Primăriei www.primariaclujnapoa.ro la secțiunea Locuire/Strategii urbane/Informarea si Consultarea publicului / Documentații PUZ inițiate de Municipiul Cluj-Napoca

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 23.11.2021 la APM Cluj, str. Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, în zilele de luni – vineri, între orele 0900-1400. sau online pe adresa de e-mail: office@apıncj.anpm.ro