MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, titular al proiectului „Crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă prin amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor Paris și Gheorghe Lazăr”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris, str. Gheorghe Lazăr, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului