MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA titular al proiectului Elaborare DALI, DTAC/DTAD și PT+DE pentru realizarea lucrărilor de intervenție și modernizare POD GARIBALDI, deviere rețele edilitare și racordare la străzile adiacente, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC PE STRADA GIUSEPPE GARIBALDI (POD GARIBALDI) ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare DALI, DTAC/DTAD și PT+DE pentru realizarea lucrărilor de intervenție și modernizare POD GARIBALDI, deviere rețele edilitare și racordare la străzile adiacente, pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC PE STRADA GIUSEPPE GARIBALDI (POD GARIBALDI) ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJpropus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giuseppe Garibaldi, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro