MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, titular al proiectului ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – amenajare pistă biciclete pe strada Drumul Sfântul Ioan în Municipiul Cluj-Napoca”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără SEICA în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Municipiul Cluj-napoca, str.Drumul Sfântul ioan, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din calea Dorobanților, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel.0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.