MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA titular al proiectului-Desființare pasarelă pietonală-str.Oașului-str. Rasaritului-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Desființare pasarelă pietonală-str.Oașului-str. Rasaritului”, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca,râul Someșul Mic, str.Oașului-str.Rasaritului , jud.Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet office@apmcj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj