INFORMAŢII

cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primăria municipiului Cluj-Napoca (inclusiv Direcția Generală Poliția locală și Direcția de Evidență a persoanelor) şi din
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cantina de ajutor social şi pensiune, Serviciul public
de interes local pentru administrarea parcărilor din Cluj-Napoca precum şi Serviciul public pentru administrare obiective culturale din Cluj-Napoca),
salarizat la data de 30 septembrie 2023
publicate la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet,
conform art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată