Municipiul Cluj-Napoca a publicat anunțul de participare privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri plublice alocate pentru activități nonprofit de interes local de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și a anunțului pentru sprijinirea structurilor sportive pentru anul 2024, conform Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general).