Acţiune de dezinsecție a domeniului public și privat al municipiul Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice

în perioada 08.04.2024 – 30.04.2024

Organizatorul acţiunii:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Prestator: S.C. CORAL IMPEX S.R.L. în baza Contractului de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca cu nr. 14786/462/09.01.2020

Obiectul actiunii:

DEZINSECȚIE domeniu public și privat a municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice în perioada 08.04.2024 – 30.04.2024, între orele 2200 – 0600

Produsele folosite, sunt CYMINA PLUS pentru activitatea de dezinsecție – combatere țânțari, VECTOBAC WG pentru activitatea de delarvizare. Produsele menționate se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide și sunt autorizate pentru profilaxia sanitar-umană de Ministerul Sănătății – Comisia Natională a Produselor Biocide.

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile legale:

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată)

Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

– REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA aprobat prin HCL nr. 88/2019

Precizăm faptul că perioada de execuție se poate prelungi în funcție de condițiile meteorologice.

DE REŢINUT:

Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, acțiunile de dezinsecţie trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spații deschise ale persoanelor fizice și juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate, motiv pentru care se recomanda tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca, să efectueze tratamente de dezinsecţie pe păşuni, în depozite de anvelope uzate, subsoluri, casa scarii de la blocuri, etc în perioada de desfășurare a acţiunilor de dezinsecţie efectuate pe domeniul public și privat a municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.