La începutul lunii iulie a acestui an, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Protecţia Mediului au verificat 46 agenţi economici din zona centrală a municipiului și din cartierul Mărăşti. Au fost identificate 12 aspecte neconforme cu privire la păstrarea curăţeniei de pe zonele aferente unor puncte de lucru, respectiv privind gestionarea deşeurilor produse, pentru care persoanele responsabile au fost sancţionate contravenţional în baza H.C.L. nr. 191 din 2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, respectiv O.U.G. nr. 92 din 2021 privind gestionarea deşeurilor.

Ca şi măsură complementară, prin procesele verbale de constatare a contravenţiei întocmite s-a dispus de fiecare dată intrarea în legalitate prinremedierea aspectelor neconforme identificate.

În privinţa colectării selectivă la persoanele juridice, menţionăm faptul că OUG nr. 92 din 2021 privind gestionarea deşeurilor, la ART. 16 şi 48 prevede următoarele:

Art. 16 (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri , (…) pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării

şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

Art 48 (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, (…), producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu

profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar (…) după cum

urmează;

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din

reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport (…)

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 potrivit Art. 62, alin. 1 lit.a.