În perioada ianuarie – iunie 2023, polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție comercială au dispus confiscarea sumei totale de 1.175.178,38 lei, de la 10 comercianți care nu au respectat decizia de suspendare a activității stabilită conform prevederilor O.G. nr. 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, pentru nedeținerea acordului de funcționare emis de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 73, pct. 23 din O.G. nr. 99/2000 republicată, desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 800 și 8.000 lei (pentru structurile de vânzare cu suprafața de vânzare de până la 400 mp inclusiv), iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activitățiicomerciale și momentul constatării contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.