Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții Magistrala de Metrou 1 Cluj a fost semnat joi, 25 mai 2023, în prezența premierului Nicolae Ciucă, a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu și a altor oficialități guvernamentale.

Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport S.A. – Arcada Company S.A a fost desemnată câștigătoarea licitației deschise având ca obiect „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj”.

Valoarea contractului este de 9.059.483.352,07 lei fără TVA, iar durata de realizare este de 96 luni.

Acesta este cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Clujului. În anul 2031, anul de punere în funcțiune al metroului, vom avea 164.000 de călători pe zi, ceea ce înseamnă mai puțin cu 29.000 de mașini în oraș, încă din primul moment de  funcționare a metroului. În termen de verde, într-un an, metroul va elimina gaze cu efect de seră în echivalent a jumătate de milion de copaci plantați. Doresc să mulțumesc tuturor celor din Guvernul României care au contribuit la acest proiect pentru colaborarea excepțională în parcurgerea etapelor legale necesare implementării proiectului”, a declarat primarul Emil Boc la semnarea contractului.

Magistrala I de metrou Cluj va fi o linie de metrou ușor cu lungimea de 21,03 km, cu 19 stații subterane și 1 un depou suprateran, în tehnologie „rail” (șină de cale ferată).

Capacitatea de transport nominală/maximă la interval de 90 secunde va fi de 15.200/21.600 pasageri / oră și sens sau 40 trenuri / oră și sens.

Flota de material rulant va fi constituită din trenuri cu trei vagoane, în lungime de 51 m, cu lățimea de 2,65 m, capacitate maximă de 540 locuri. Sistemul de siguranță și automatizare a traficului și trenurile de metrou sunt prevăzute cu tehnologie „fără mecanic” (driverless) ce corespunde gradului de automatizare GoA4 (ceea ce înseamnă că personalul nu este necesar la bord).

Traseul liniei de metrou ușor începe din zona nouă rezidențială din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorului spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăștur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăști. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială B-dul Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor, unde este amplasat și Depoul suprateran. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou.

Termenul de finalizare a investiției este anul 2031, cu un termen intermediar la data de 31 iulie 2026 pentru finalizarea a 9 stații (acestea nu trebuie să fie însă funcționale).

În octombrie 2021, ca urmare a contractului încheiat în aprilie 2020, cu o echipă de proiectanți și consultanți cu experiență în proiecte de transport, condusă de SWS Engineering SpA, pentru efectuarea studiilor, a fost finalizat Studiul de Fezabilitate. Astfel, indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Magistrala I de metrou Cluj au fost aprobați prin HG 1288/28.12.2021, iar în octombrie 2022 a fost emisă Hotărârea nr. 1245 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii „Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu- Apahida-Jucu-Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”.

În ianuarie 2022 a fost încheiat Acordul de asociere nr. 41272, aprobat prin HCL nr. 4/18.01.2022 , între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca şi U.A.T. Comuna Floreşti privind realizarea în parteneriat a procedurilor de achiziţie publică, necesare pentru realizarea obiectivului de investiție Tren metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida–Jucu–Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea, respectiv Componenta 1. Magistrala I de metrou.

Conform HG nr. 1245/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico economici, finanţarea obiectivului de investiţii va fi asigurată prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele componentei de împrumut a PNRR“, de la bugetul de stat în condiţiile stabilite conform legii, de la bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite.

În data de 29.12.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 18 între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și U.A.T Municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului Magistrala I de Metrou Cluj.