În data de 5 aprilie 2024 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, Decizia nr. 149 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 și Decizia nr. 150 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024.
Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune, publice și private, începe în data de 10 mai 2024, ora 00:00, și se încheie în data de 8 iunie 2024, ora 07:00 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, respectiv în ziua de vineri, 7 iunie 2024, ora 07:00 pentru  alegerile locale din anul 2024.
Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți, denumiți în continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio și de televiziune, publice și private, numai în emisiunile prevăzute de către deciziile prezentate.


Primăria mun. Cluj-Napoca, reținând prevederile Legii nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată și completată, respectiv prevederile punctului 71 din anexa la H.G. nr.199/2024, privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, aduce la cunoștință publică  că până în data de 10.04.2024, inclusiv , cetăţenii cu drept de vot și reşedinţa în municipiul Cluj- Napoca pot face cereri de înscriere  cu adresa de reședință în Registrul Electoral Național. 

Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil care să certifice existenta vizei de reședință.

Cererea tip poate fi descărcată  aici(.doc), aici(.pdf) sau de pe siteul instituției de pe site- ul instituției, secțiunea Administrație/Informații publice/Cereri tip – Serviciul Evidența Populației, ea poate fi depusă personal la cam 10 – sediul de pe str. Moților nr.5-Direcția de Evidență a persoanelor,  in fiecare săptămâna de lunea până vinerea, în intervalul 8.30- 16.00, sau poate fi transmisă electronic, însoțită de copia documentelor de identitate pe adresa  de email: registratura@primariaclujnapoca.ro


Primăria munincipiului Cluj-Napoca aduce la cunoștință publică faptul că până în data de 10.04.2024, inclusiv, cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România, pot face cereri de înscriere în listele electorale speciale. Aceste cereri se depun în scris la Primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil.

Cererile se depun în conformitate cu Legea nr. 33/2007, pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, modificată și completată, respectiv prevederile punctului 30 din anexa la H.G. nr.199/2024, privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Cererea tip poate fi descărcată aici(.doc), aici(.pdf) sau de pe siteul instituției, secțiunea Administrație/Informații publice/Cereri tip – Serviciul Evidența Populației. Aceasta poate fi depusă personal la cam 10 – sediul de pe str. Moților nr. 5 – Direcția de Evidență a persoanelor de luni până vineri, în intervalul 8.30- 16.00 sau poate fi transmisă electronic, însoțită de copia documentelor de identitate pe adresa de email: registratura@primariaclujnapoca.ro.