ANUNT

(12 aprilie 2016)

 

Primaria municipiului Cluj-Napoca invita cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in municipiul Cluj-Napoca si nu se afla in evidentele formatiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari si doresc sa-si exercite dreptul de vot la alegerile locale din data de 05.06.2016 in municipiul Cluj-Napoca, sa solicite inscrierea in listele electorale complementare.

Inscrierea se face pe baza unui document care le atesta identitatea si a unui document care atesta adresa la care locuiesc.

Cererile se depun la Directia de Evidenta a Persoanelor Cluj-Napoca, situata pe Calea Motilor nr.5, cam. 10 sau pot fi transmise prin posta pe adresa anterior mentionata.

In ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va inscrie in lista suplimentara Cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala complementara care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala a sectiei de votare respective.

 

Reamintim ca Primaria municipiului Cluj-Napoca invita cetatenii romani cu drept de vot, care si-au stabilit sau isi vor stabili pana in data de 21 aprilie a.c. resedinta in municipiul Cluj-Napoca si doresc sa-si exercite dreptul de vot la alegerile locale din data de 05.06.2016 in municipiul Cluj-Napoca, sa solicite inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta.

Solicitarea are ca temei legal art 3 alin.(3), respectiv art 18 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autoritatilor publice locale si consta in completarea unei cereri tip (modelul cererii tip se gaseste pe site-ul institutiei, www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea „Evidenta populatiei”, subsectiunile evidenta populatiei- cereri tip) la care se anexeaza o copie a actului de identitate si a dovezii de resedinta. Toate acestea se depun la Directia de Evidenta a persoanelor, situata pe Calea Motilor nr.5- Cluj-Napoca, cam. 10 sau pot fi transmise prin posta pe adresa anterior mentionata.

Termenul limita pentru depunerea cererii este data de 21.04.2016.

 

De asemenea, Primaria municipiului Cluj-Napoca, in colaborare cu Filiala Nord-Vest a Autoritatii Electorale Permanente recruteaza personal pentru constituirea Corpului expertilor electorali (evidenta permanenta a persoanelor care pot deveni presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si strainatate sau loctiitori ai acestora).

Detaliile privitoare la conditiile ce trebuie indeplinite, procedura de inscriere, cererile tip si alte informatii pot fi aflate de pe site-ul www.roaep.ro, sectiunea „Corpul expertilor electorali” sau la Primaria municipiului Cluj-Napoca, Directia de Evidenta a persoanelor, Calea Motilor nr. 5,camera10, tel.0264/591571, respectiv la Filiala Nord-Vest a Autoritatii Electorale Permanente, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, camera 58, telefon 0264-480.887.

Cererile se depun in termenul legal- cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea desfasurarii alegerilor, termenul limita fiind data de 21.04.2016- la Primaria municipiului Cluj-Napoca, Directia de Evidenta a Persoanelor, Calea Motilor nr.5, camera 10, respectiv la Filiala Nord-Vest a Autoritatii Electorale Permanente, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, camera 58.

 

Rugam pe cei interesati sa depuna cererile de inscriere in cel mai scurt timp posibil.