În zilele de 03.03.2017 şi 06.03.2017, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Inspecţie comercială în colaborare cu Serviciul Control Trafic rutier, au desfăşurat o acţiune care a vizat respectarea prevederilor legale privind activitatea de taximetrie în cart. Mărăşti, Cart. Mănăştur şi zona centrală.
Au fost urmărite în principal aspecte privind folosirea de către taximetrişti a staţiilor CTP şi a intersecţiilor, în vederea aşteptării clienţilor, îngreunând astfel accesul troleibuselor şi autobuselor în staţiile de transport în comun .
Pentru neregulile constatate au fost încheiate 25 procese-verbale de constatare a contravenţiilor în valoare de 5.695 lei şi s-au aplicat 20 puncte de penalizare, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 109/2010 şi ale OUG 195/2002.