Primăria Cluj-Napoca a prezentat joi, 31 octombrie 2019, proiectul privind Amenajarea spațiului verde din zona Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor. Prezentarea a avut loc în cadrul dezbaterii Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC).

Proiectul a fost realizat de arhitecții de la Planwerk și propune generarea unui spațiu public prin valorificarea și completarea minimală a resurselor naturale existente. În zona unde actualmente este un spațiu neamenajat se propun diverse amenajări urbane care să o transforme într-un loc atractiv pentru cetățeni. Printre amenajările propuse se numără un pod în zona intrării în Parcul Rozelor, o alee suspendată în zona unde terenul este străpuns de izvoare locale și un pachet de trepte amplasat pe taluzul dinspre zona de locuințe. De asemenea, vor fi amenajate gradene și trepte din piatră pe ambele maluri, cu rol de a atrage trecătorii către apă, dar și cu rol de consolidare locală. Actualele grădini urbane din zonă vor fi păstrate, însă vor fi amenajate corespunzător și vor fi dotate cu surse de apă și curent, cu mici depozite, împrejmuiri adecvate sau locuri de șezut. Pentru copii va fi amenajat un loc de joacă, care să combine dotările uzuale cu elementele particulare amplasamentului: apa, topografia, vegetația. În plus, vor fi desființate gardurile către parcul Rozelor.

Proiectul propus pentru Amenajarea spațiului verde din zona Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, accesând următorul link:
https://primariaclujnapoca.ro/…/amenajare-parc-pe-culoarul…/

În ceea ce privește termenele, studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele 6 luni, iar execuția proiectului va fi finalizată până la finele anului 2021.Dezbaterea CIIC din data de 31 octombrie este prima dintr-o serie de dezbateri publice din cadrul proiectului ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’, pe care municipalitatea îl implementează din această vară și care este finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).
Proiectul ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’ vizează implementarea de măsuri privind adaptarea structurilor administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetățeni, prin crearea accesului online la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea Centrului de Inovare și Imaginație Civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.

Mai multe detalii despre proiect găsiți pe site-ul Prinăriei Cluj-Napoca, accesând următorul link:
https://primariaclujnapoca.ro/…/centrul-de-inovare-si-imag…/