UPDATE 04.07.2023

Familiile şi persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază începând cu data de 1 mai 2023, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană.

Pentru a beneficia în prima lună de decontarea cheltuielilor forfetare conform prevederilor HG nr. 368/2023, persoanele care provin din zona conflictului armat depun:

 • o cerere la autoritatea administraţiei publice locale a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască solicitantul;

 • permisul de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

 • un extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

Pentru a beneficia pentru următoarele 3 luni din cele maximum 4 luni consecutive de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii depun în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoarele documente:

 • o cerere la autoritatea administraţiei publice locale a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască;

 • permisul de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

 • un extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

Suma forfetară prevăzută pentru primele 4 luni consecutive se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferenţiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură şi 2.000 lei/lună pentru o familie, precum şi dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană.

Condiții ce trebuie îndeplinite


UPDATE 25.03.2022:

Prin OUG nr. 28/23.03.2022 a fost modificat art. 1, alin. 10 din OUG nr. 15/27.02.2022 în sensul în care „Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului”.


Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Mecanismul de decontare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022.

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

 • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei (strada Moților nr.7), la sediile primăriilor de cartier sau prin email la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

 1. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

 2. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

 • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare.

 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022

 • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj.

 • În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, strada Venus fn, în cadrul unui orar care va fi comunicat lunar..

 • În conformitate cu prevederile legale, Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, poate efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.


Refugiații din Ucraina sau persoanele care doresc să îi ajute cu informații despre spațiile de cazare disponibile în Cluj-Napoca pot apela la orice oră unul dintre următoarele numere puse la dispoziție de către Medical International Rescue:

0040740020719
0040742013097

Біженці з України або ті, хто хоче допомогти їм інформацією про житло в Клуж-Напоці, можуть у будь-який час зателефонувати на одним із наступних номерів, наданих Medical International Rescue:

0040740020719
0040742013097

Refugees from Ukraine or any person that can help them and need information about available accommodation in Cluj-Napoca can call at any time one of the following phone numbers provided by Medical International Rescue:

0040740020719
0040742013097


Centre colectare donații în Cluj-Napoca:

1. Str. Primăverii nr. 8 (parking)
2. Str. Observatorului nr. 1-3 (apartament 85 – parter)
3. Str. Ghimeșului f.n. (parter)
4. În incinta Catedralei Greco-Catolice din Piața Cipariu
Luni – Vineri
09:00 – 12:00 / 16:00 – 20:00
Sâmbătă – Duminică
12:00 – 18:00

5. Piața Agroalimentară Hermes (cartier Gheorgheni)
6. Piața Agroalimentară Flora (cartier Mănăștur)
Luni – Sâmbătă
09:00 – 12:00 / 16:00 – 20:00
Duminică
10:00 – 14:00


În urma întâlnirii online de duminică, 27 februarie 2022, la nivelul municipiului Cluj-Napoca a fost constituit Grupul de sprijin pentru Ucraina, format din reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile clujene.

Lista de inițiative care s-au alăturat până acum grupului de lucru (lista rămâne deschisă):

Asociația Medicilor de Familie ClujDenumirePersoană de contactNr. de telefonAdresă de e-mailLink
Instituția Prefectului Județul Clujhttps://cj.prefectura.mai.gov.ro/
2Consiliul Județean Clujhttps://cjcluj.ro/
3Inspectoratul pentru Situații de Urgență Clujhttps://www.isucj.ro/
4Inspectoratul Școlar Județean Clujhttps://www.isjcj.ro/
5Crucea Roșie Cluj
6Asociația CERT TransilvaniaDan Jecan0722749794office@cert-transilvania.rohttps://www.facebook.com/cert.transilvania
7Medical International RescueAndrei Bonțidean0735553100https://www.facebook.com/Asociatia-Medical-International-Rescue-109144488264176/
8Response 4×4Rareș Rusan0743062756https://response4x4.ro/
9Un Singur ClujCristian Hordilă0733735952
10Asociația Beard BrothersCasandra Olănuță0746105920office@beardbrotherscluj.comhttps://www.facebook.com/beardbrotherscluj
11Asociația „O masă caldă”Raimonda Boian0744699639omasacaldcluj@gmail.comhttps://www.facebook.com/omasacalda/
https://omasacalda.ro/
12Vă ajutăm din ClujCosmin Stoenoiu – Președinte0729076969civicsuport@gmail.comhttps://www.facebook.com/va.ajutam.din.cluj/
https://www.facebook.com/groups/2550667518542414/
13PATRIR ClujOana Marchiș0743123909oana.marchis@patrir.eu
14Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
15Fundația Prison FellowshipAndrei Brie0364145932office@pfr.ro
andrei.brie@pfr.ro
https://www.facebook.com/PrisonFellowshipRomania/
16Asociația RuscovanVasile Ruscovan0724860962ruscovan@gmail.comhttps://www.facebook.com/vasile.serioj
17Fundația Comunitară Cluj
Fondul de Urgentă – Refugiați Ucraina Help
Paul Hangan
Marian I. Dobre
0747585007
0723201559
paul.hangan@fundatiacomunitaracluj.ro
marian.dobre@fundatiacomunitaracluj.ro
www.fundatiacomunitaracluj.ro
https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraCluj
18Organizația Jurnal de Bine – VoluntarPașcu Luana0758373819luana.burlacu@yahoo.comhttps://www.facebook.com/Jurnal-de-Bine-Voluntar-106375417909531
19Caravana cu medici
20Asociația Medicilor de Familie ClujEmiliana Costiug0722829747
21Colegiul Farmaciștilor din ClujDr. Elena Dinte0723460828https://www.facebook.com/ColegiulFarmacistilorCluj/
22Iulius Mallhttps://www.facebook.com/IuliusMallCJ/
23Universitatea Babeș-BolyaiChristian Săcărea0740146623https://news.ubbcluj.ro/ubb-ofera-sprijin-academic-si-material-in-contextul-razboiului-din-ucraina/
24Fundatia Universitatii Babeș-Bolyai, Alma Mater NapocensisRusu Octavian Dan0745399129
25Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-NapocaAdina Osan0744345946https://www.usamvcluj.ro/
26Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napocadl. ing. Călin Lespuccalin.lespuc@uad.rohttps://www.uad.ro/
27Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”Cristina Pascu0748202209https://www.facebook.com/amgdcluj/
28Mitropolia Clujului, Maramureșului și SălajuluiBogdan Chiorean0761517880https://www.facebook.com/profile.php?id=100014029950935
29Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-GherlaMarius Cîmpean0724595933cluj-gherla@bru.ro
30Asociația Misiunea Baptistă InternaționalăLariu Andrei Beniamin – Vicepreședinte0740193833benilariu@yahoo.comhttps://www.facebook.com/groups/711319040052696/
31Asociația de Dezvoltare Comunitară Zona Metropolitană ClujAdrian Răulea0744360076adrian.raulea@clujmet.rohttps://www.facebook.com/ClujMetro
http://www.clujmet.ro/
32Asociația Hotelierilor Clujeniahcluj@gmail.com
33Organizația Patronală a Industriei Ospitalității ClujRaimonda Boian0744699639contact@horecacluj.rowww.horecacluj.ro
https://www.facebook.com/horecacluj.ro/
34Asociatia „Misionarii lui Padre Pio”Lucian Pîrvu0745014518https://www.facebook.com/misionariiluipadrepio/
35Atelierul de șanseDragoș Tomoiaga0732930137dragos.tomoiaga@yahoo.comhttps://www.facebook.com/Atelierul-de-Sanse-536749743038470/
36Liga Apărării Drepturilor Omului – filiala ClujMara Micheu – Coordonator regional
Denisa Popa – Asistent
0758294423
0755378810
micheumara@gmail.com
popadenisag@gmail.com
https://www.facebook.com/LADO.Cluj
http://ladocluj.ro//
37Baroul Cluj
38Birou Notarial Gorun&AsociațiiCorina Cazacu0372763760
0721338708
declaratii@gorunasociatii.comhttps://gorunsiasociatii.com/
39Grand Hotel Napoca0733410170https://www.facebook.com/grandhotelnapoca/
40Asociația Tinerilor Ucrainieni din RomâniaGreceniuc Alexandru0747040112sumromania@gmail.comhttps://www.facebook.com/sumromania/
41Federația Tinerilor din ClujNadina Pantea0745623462nadina.olivia@gmail.comhttps://www.facebook.com/FTCluj/
42Clujul CivicSzakáts István – Administrator0724510464istvanszakats@gmail.com
43International Migration OfficeSimona Boancă0745477654iombucharest@iom.inthttps://romania.iom.int//
44Cluj International CommitteeAntonio Patanè0725260725antonio.patane@fspglobal.com
45Rotary Club ‘Samvs’ Cluj-NapocaMarcu Gina0726192132marcugina@yahoo.comhttps://www.facebook.com/rotarysamuscluj
46FSP Global SRLRahela Vlasarahela.vlasa@fspglobal.com
47Youth Cancer EuropeKatie Rizvi0745821573katie@youthcancereurope.orgwww.youthcancereurope.org
48Asociația Little PeopleHilda Hajdu0758238841hilda@thelittlepeople.rowww.thelittlepeople.ro
49AgroTransilvania ClusterFelix Arion – Director general
Ovidiu Vandor – Manager informații pentru afaceri
0744170222
0753105101
felix.arion@agrocluster.ro
ovidiu.vandor@agrocluster.ro
https://www.facebook.com/agrotransilvaniacluster
http://agrocluster.ro/
50Carmangeria MoldovanValentin Peter – Director general0756010100valentin.peter@cmdn.rohttps://www.carmangeriamoldovan.ro/
51Asociația Sos BambiniNorina Peter – Președinte0723659118sosbambiniromania@gmail.com
norina.nvb@gmail.com
https://sosbambini.ro/
https://www.facebook.com/sosbambiniromania
52Club30+Bogdan Potra – Proprietar0728 307 587bogdanpotra@yahoo.comhttps://www.facebook.com/Club30Plus/
53Lions Club TransilvaniaFodor Simina – Secretar Club, Vicepreședinte 1
Marcel Clitan – Vicepreședinte 2
0745056888
0747122769
lionstransilvania@gmail.comhttps://e-clubhouse.org/sites/transilvania/
54Banca Regionala Pentru Alimente Cluj
55Campeador InnValeriu Bologa0745238942https://campeador-inn.ro/
56Cercetașii României, filiala Cluj-NapocaLaura Budău0748593703https://www.facebook.com/ScoutsCluj/
57Organizația Creștină Ecce Homo din Cluj-NapocaAntoanela Bălaș0757921961https://www.facebook.com/orgecce.shop/
58NapoFarmMihalache Richard0733917131https://www.facebook.com/napofarmonline/posts/363983482405090
59FARMEC S.A.Liliana Popa0734881014liliana.popa@farmec.rowww.farmec.ro
60Asociatia YuppiKonya Zsuzsánna0755139367https://www.yuppicamp.ro/
61Asociatiei Autism TransilvaniaNicoleta Niste0754942285https://www.facebook.com/AutismTransilvania
62FrieslandCampina (Napolact)Claudia Mureșan0749026804claudia.muresan@frieslandcampina.com
63Asociația Daisler
64Christians 4 peopleClaudiu Pădurean0744566444claudiu.padurean@clujtoday.ro
65Asociația KiwanisLiana Bărăian – Președinte0745353211
66Asociația Familia RegăsităMircea Luncan0729814455
67Miradil Hostel0787348020
68Asociația BrickenburgMonica Dan0746177375
69Dr. Ala David – Pediatrul FamilieiAla David0752537777
70Fundația Părinților din România – PEDITEL
71Italian Business ClubGianluca Zanellato0753426146
72Asociația Glice ClujTruta Ramona0745603959
73BLA ShineLivia Vornicescu0744992900
74JCI ClujIoana Pîrlea0726314421
75Industrial Laundry TransilvaniaRădulescu Mariana0742151865
76AIR-MENA
77Giovana Mirulescu Pop0744333152Gestionare bază de date cu centre care oferă activități educaționale/recreative pentru copii refugiați din Ucraina
78Transylvania College
79APAHNP – Centrul de Zi „Sf.Maria”Anca Mercea0747726198ancailies@yahoo.com sau handineuro_cluj@yahoo.rohttps://www.facebook.com/CentrulSfMariaCluj
80De’Longhi RomaniaFlorina Cicortas0733338355recrutare.ro@delonghigroup.com
81Biserica Creștin-Baptistă GenezaEmilian Cîra0749147581
82Episcopia Unitariană, Biserica Unitariană Maghiară Cluj-NapocaVagyas Attila0740133027

Cetățenii municipiului nostru care doresc să sprijine în orice fel refugiații din Ucraina o pot face fie prin intermediul structurilor organizate și consacrate ale societății civile enumerate mai sus – inclusiv susținere financiară din partea mediului de afaceri. Această listă este una deschisă, dacă aveți o inițiativă care ar putea aduce plusvaloare grupului de lucru, vă rugăm să ne contactați.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca poate fi contactată direct la numerele de telefon 0264/984 sau 0264/955.

De asemenea, primăria poate fi contactată prin intermediul canalelor de social media: 

Facebook (sau Facebook messenger) – Municipiul Cluj-Napoca https://www.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania/

Instagram – @primariaclujnapoca https://www.instagram.com/primariaclujnapoca/

„Am mulțumit societății civile clujene, și implicit tuturor cetățenilor orașului nostru, pentru implicare, mobilizare și suport excepțional în gestionarea crizei umanitare din Ucraina. Am precizat faptul că până în acest moment primăria nu a fost solicitată să intervină direct în gestionarea refugiaților ucraineni, intervențiile limitându-se la județele de graniță cu Ucraina.  Am comunicat faptul că avem locuri de cazare și masă asigurate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Romania , Prefectura și Inspectoratul Județean pentru situații de urgență în hoteluri, pensiuni, tabere școlare și infrastructură sportivă, în funcție de solicitări instituționale. În parteneriat cu societatea civilă am centralizat potențialul suport în materie de locuri de cazare, hrană, îmbrăcăminte, saltele, saci de dormit, medicamente, asistentă psihologică, servicii de traducere din limba ucraineană și consiliere juridică în materie de angajare și locuri de muncă. În funcție de solicitări, aceste disponibilități vor fi activate. De asemenea, am recomandat continuarea parteneriatelor cu Guvernul României, Instituția Prefectului – Județul Cluj și Inspectoratul pentru situații de urgență pentru forme de sprijin în afara municipiului Cluj-Napoca”, a explicat primarul Emil Boc.