Potrivit Dispoziţiei nr. 2882 din 11 iunie 2019, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 18 iunie 2019, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191 din 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca.
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
9. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.
12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 „Sală de sport” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială „Ion Creangă”.
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului – latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59.
28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019.
29. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare).
30. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca.
32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești și Comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora.
38. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”.
39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17).
40. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
41. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 249903/1 din 13.05.2019, formulată de Elekeș Rareș Mihai.
42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vaida Alin și alții, înregistrată sub nr. 284023/43 din 29.05.2019.
43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Vasile și alții, înregistrată sub nr. 247692/43 din 10.05.2019.
44. Diverse.

P R I M A R,
EMIL BOC

 

Ordinea de zi suplimentar propusă pentru ședința ordinară din data de 18.06.2019:

44 a – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”).

44 b – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
44 c – Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
44 d – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
44 e – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
44 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca.
44 g – Informare privind plângerile prealabile înregistrate cu nr. 211524/1/16.04.2019 și nr. 213877/1/17.04.2019 de către SC AMPRENTA ADVERTISING SRL prin care solicită revocarea parțială a Hotărârilor nr. 494/2014, nr. 412/2015, nr. 649/2016, nr. 983/2017 și nr. 1016/2018 și a unor acte administrative.