Primăria municipiului Cluj-Napoca, în calitate de Promotor al Proiectului „Rampă temporară dezafectată, comunitate clujeană protejată” (RTD-CCP), în parteneriat cu compania norvegiană GS MILJOCONSULT Geir Saether implementează, începând cu luna noiembrie 2022, proiectul finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, în cadrul Programului RO – Mediu, „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”, contractul de finanțare fiind semnat între municipalitatea clujeană și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Obiectivul general al proiectului vizează implementarea de măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozitul municipal temporar.

Obiectivul specific ale proiectului reprezintă reducerea contaminării cu substanțe periculoase în depozitul municipal temporar din Cluj-Napoca, situat pe str. Platanilor F.N., prin implementarea unei soluții inovatoare și prietenoasă cu mediul care să contribuie la finalul implementării proiectului la reducerea cantității de deșeuri de pe platformă.

Rezultatele principale ale proiectului vor consta în beneficii concrete de mediu, cum ar fi reducerea contaminării cu substanțe periculoase, introducerea deșeurilor tratate în economia circulară, dezafectarea depozitului temporar de deșeuri municipale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea poluării solului și a apelor de suprafață, precum și o importantă economie a costurilor de relocare a deșeurilor.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este: 12.308.750 RON, din care:

  • 10.462.437,50 RON (85%), reprezintă suma acordata prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021

  • 1.846.312,50 RON (15%), reprezintă finanțarea de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.