Începând cu data de 1 mai 2023, familiile și persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina și având drept efect introducerea unei protecții temporare, vor beneficia, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană.

După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile și persoanele singure, provenite din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază numai de suma forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, până la finalul anului 2023.

Persoanele fizice care au găzduit până la data de 30 aprilie 2023, cetățeni străini proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, mai beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea dacă depun cereri în acest sens, potrivit mecanismului de decontare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022, în primele trei zile lucrătoare ale lunii mai 2023, pentru luna aprilie.

După ziua de 12 mai 2023, nu se mai pot accepta/soluționa favorabil cereri depuse peste termen.

Informații cu privire la acordarea sumei forfetare

Noile cuantumuri, condiții și mecanismul de acordare a acestora aplicabile de la 1 mai:
– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană.
– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, se acordă o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.
– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.
– pentru următoarele 3 luni:
a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau în calitate de audienți, sau să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.
– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:
a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;
b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

Condiția privind încadrarea în muncă nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:
a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.