La Cluj-Napoca, Primăria sprijină transportul la grădinițe și școli pentru copiii din familii cu venituri reduse și persoanele cu dizabilități. Accesul la educație nu trebuie îngrădit de condiția socială sau resursele materiale.
Comunitatea clujeană are grijă ca toți copiii să aibă acces la educație. La începutul fiecărui an școlar, pe lângă autobuzele școlare dedicate, demarează programele speciale de transport la școală pentru elevii care locuiesc în zona Pata Rât.
Prin parteneriatul dintre Primăria Cluj-Napoca, Compania de Transport Public, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Zonă Metropolitană Cluj și Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), copiii din comunitățile de la Pata Rât beneficiază de servicii personalizate astfel încât situația lor de viață să nu împiedice accesul la educație.
Concret, copiii sunt preluați în fiecare dimineață de la Pata Rât și transportați fie direct la grădiniță și școală, fie la Centrul de zi „Țara minunilor” – unde sunt ajutați să se pregătească înainte de școală utilizând facilitățile centrului Primăriei. De la centrul D.A.S.M. elevii sunt duși la unitățile de învățământ și, desigur, li se asigură și transportul înapoi la finalul orelor / activităților.
Primăria Cluj-Napoca asigură transportul elevilor și din zone precum Colonia Sopor sau Valea Fânațelor.
De asemenea, zilnic în Cluj-Napoca se efectuează transportul tinerilor nedeplasabili / cu dizabilități cu microbuzele achiziționate de CTP special dotate cu rampă de acces. Traseele sunt stabilite de comun acord de către Primăria municipiului Cluj–Napoca, CTP Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală și organizațiile implicate, precum Asociația Caritatea Umanitar Internațională, Grădinița Malteză, Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor – Centrul de zi Napoca Proteus, Clubul Prietenia și Tânărul Singuratic, Asociația Hans Spalinger, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu.
Program trasee speciale pentru transportul elevilor:
Între Colonia Sopor și unitățile de învățământ:
– 7:00 – Colonia Sopor – Gheorgheni (capăt linia 3)
– 15:30 – Gheorgheni (capăt linia 3) – Colonia Sopor
Între Valea Fânațelor și unitățile de învățământ:
– 7:15 – Valea Fânațelor – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”
– 12:10 (pentru ciclu primar) – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” – Valea Fânațelor
– 15:05 – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” – Valea Fânațelor
Între Pata Rât și unitățile de învățământ:
– La 6:30 – Pata Rât – Școala Gimnazială „Traian Dârjan”
– La 7:15 – Pata Rât – Biserica Sf. Petru
– La 7:30 – 2 curse – Pata Rât – Școala Gimnazială „Traian Dârjan”
– La 8:15 – Pata Rât – Gradinita Mămăruță (str. Branului )
– La 12:00 – Școala Gimnazială „Traian Dârjan” – Pata Rât
– La 12:30 – Biserca Sf. Petru – Pata Rât
– La 12:30 – Grădinița Mămăruță ( str. Branului ) – Pata Rât
– La 13:00 – Școala Gimnazială „Traian Dârjan” – Pata Rât
– La 14:00 – Școala Gimnazială „Traian Dârjan” – Pata Rât
– La 14:30 – Biserica Sf. Petru – Pata Rât
– La 15:00 – Școala Gimnazială „Traian Dârjan” – Pata Rât