Începând din 2 august 2021, la Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca se pot face programări pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate. Proiectul-pilot,  în premieră la Cluj-Napoca, a fost lansat în prezența ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode și a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Programările  pentru Cartea Electronică de Identitate pot fi făcute AICI.

Menționăm faptul că doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot solicita eliberarea Cărții Electronice de Identitate.

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate sunt identice cu cele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate, în funcție de situația personală a titularului.

Cererea pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate nu trebuie completată de solicitant înaintea prezentării la ghișeu. Datele necesare se autocompletează direct in aplicație la Serviciul de Evidență a Persoanelor, iar solicitantul va semna în fața funcționarului cererea listată de sistemul informatic.

Actele prezentate de solicitant sunt scanate și introduse în mod electronic în sistem. Ulterior integrării bazelor de date, la prezentarea pentru modificarea sau eliberarea unei noi cărți electronice de identitate, solicitantul nu va mai fi nevoit să prezinte decât acele documente care au suferit modificări sau care dovedesc schimbarea situației față de cererea anterioară (schimbarea stării civile, a domiciliului, numelui etc), nu și documentele prezentate anterior. Acestea vor fi preluate direct din aplicația informatică.

Contravaloarea Cărții Electronice de Identitate este de 67 de lei. Taxa se  achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1) sau online, accesând acest LINK. Plata acestei taxe se face doar în baza existenței unei programări valide pentru eliberarea Cărții electronice de Identitate.

Pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate este necesară preluarea imaginii faciale și imaginea a două amprente.

Conform Regulamentului UE 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 cu privire la îmbunătățirea securității cărților de identitate cetățenilor Uniunii Europene și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii Europene și ale membrilor familiilor acestora care își exercită dreptul la libera circulație, România era obligată să emită cartea electronică de identitate începând cu 2 august 2021.
Acest proiect pilot, ce se va derula la nivelul județului Cluj, permite familiarizarea atât a cetățenilor, cât și a autorităților cu pașii ce trebuie respectați în vederea obținerii/ emiterii cărții electronice de identitate. Se creează cadrul necesar astfel încât să fie posibilă generalizarea emiterii C.E.I. la nivel național, până la începutul anului 2023, așa cum prevede Legea nr. 162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români.
Noul document de identitate asigură cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise.
Cartea electronică de identitate oferă titularului accesul la servicii la nivel național și european și asigură suportul tehnic necesar în vederea folosirii semnăturii electronice ceea ce va contribui la reducerea birocrației în relațiile cetățenilor cu autoritățile publice. De asemenea, conține suportul electronic aferent cardului național de asigurări sociale de sănătate, cu interfața contact și suport electronic de tip contactless, specific documentelor electronice de călătorie.
Termenul de valabilitate al C.E.I. se stabilește în funcție de vârsta titularului pentru a fi în concordanță cu modificările fizionomiei acestuia. De asemenea, se poate solicita emiterea unui nou CEI, înainte de expirarea termenului de valabilitate, în funcție de evenimentele de stare civilă sau administrative din viața cetățenilor.
Tot ca element de noutate, opțional, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, se va putea elibera o carte electronică de identitate copilului, indiferent de vârsta lui.
Emiterea unui act de identitate care asigură o protecție suplimentară datelor cu caracter personal și care, în același timp, facilitează accesul la serviciile publice naționale, dar și europene, este o necesitate impusă de evoluția societății, a cerințelor de securitate globală și a statelor, precum și pentru un control cât mai eficient la trecerea frontierei de stat.