Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de vineri, 5 aprilie 2024, ora 10. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex, cu proiectul ordinii de zi, conform Dispoziției nr. 1320 din 2 aprilie 2024.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 5 aprilie 2024

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 – Etapa I Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, aprobați și eșalonați în Faza I și Faza II prin Hotărârea de Guvern nr. 1315/2022, astfel cum au fost actualizați prin Ordinul de Ministru MTI nr. 1442/27.07.2023. Proiect din inițiativa primarului.