Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de joi, 16.11.2023, ora 16, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din dispoziția nr. 4217 din 15.11.2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară

din data de 16.11.2023

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar – Runda I”. Proiect din inițiativa primarului.