Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de luni, 3.10.2022, ora 16, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 3529/3 octombrie 2022. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 3.10.2022:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020, nr. 847/2020, nr. 31/2021 și nr. 175/2021. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 14.000 de mp, cu nr. Cadastral 350680, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 629/2022 (aprobarea valorii maxime eligibile și a descrierii sumare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Cluj-Napoca, ETAPA I”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență [PNRR]). Proiect din inițiativa primarului.