Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de marți, 10.01.2023, ora 14, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 33/9.01.2023.. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 10.01.2023:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/2022 (aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu, Bulevardul Muncii nr. 199-201, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.