Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de miercuri, 10.05.2023, ora 15, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  Dispoziția nr. 2269/09.05.2023.  Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 10.05.2023:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 697/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane – Runda I” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B.Constuirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.