Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de miercuri, 15.02.2023, ora 15, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din dispoziția 972 din 14.02.2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 15.02.2023

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului de Învățământ Dual Clujean”. Proiect din inițiativa primarului.