Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de vineri, 25.11.2022, ora 14, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a  Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 25.11.2022

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru depunerea și implementarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Proiect din inițiativa primarului.