Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 29 aprilie 2024, ora 15. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 897/2023 (transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Statului român, în vederea dării în administrare Ministerului Educației Naționale, pentru Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.