Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 24.09.2020

  1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 8. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331726-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 51. Proiect din inițiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, în administrarea Aeroclubului „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

  4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a investiției în curs de realizare situate în Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu un corp nou cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă (P+3E)”. Proiect din inițiativa primarului.

  5. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 10 ianuarie-18 iunie 2020.