Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 12 decembrie 2022, ora 14, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 12 decembrie 2022

  1. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 10-12, de către Municipiul Cluj-Napoca, urmare a exercitării dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 467/2022. Proiect din inițiativa primarului.