Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 22 ianuarie 2024, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 131 din 16 ianuarie 2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2024, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Piezișă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Loredana Pop, consilier local.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ovidiu Valeriu Florian, consilier local.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Codrului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ionuț-Daniel Moldovan, consilier local.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Școlii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Beniamin Marius Chira, consilier local.

 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (se desprinde din str. Remenyik Sandor) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Huedinului (tronson 1 și 2) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului, a domnului Andrei Irimie și a domnului Ovidiu Vaida, consilieri locali.

 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Speranței în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ovidiu Vaida, consilier local.

 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Veseliei în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Flavia-Mihaela Petruș, consilier local.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor identificate prin nr. topo. 14759/1 și nr. cad. 353716, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 32-32A, subsol, ap. 2, în favoarea doamnei Tőrők Julia-Győngyi. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 2530/16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical – Medicină de familie, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 9, ap. 25, a doamnei Dr. Mîrza Monica-Sanda, în locul doamnei Dr. Enyedi Maria Ilona. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului identificat prin nr. cad. 354654 situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Detunata și declararea construcției ca bun de interes public local. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Amenajare acces secundar și amenajări exterioare (parcaje exterioare) la centrul comercial AUCHAN ROMANIA S.A, bulevardul Muncii nr. 1-15; beneficiare: AUCHAN ROMANIA S.A. și CEETRUS ROMANIA S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil sediu firmă, birouri și showroom P+E, str. Traian Vuia nr. 95; beneficiară: S.C. Fast Consignație S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității P.U.D., aprobat orin Hotărârea nr. 152/2022 și aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă (cu două unități locative), P+E, aleea Leonida Neamțu nr. 2; beneficiari: S.C. Datiro Home S.R.L, Vadas Zoltan și Vadas Mariana. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Eugen Ionescu nr. 102-104-str. Carierei; beneficiari: Lăpușan Ana-Maria, Canceu Silviu Mateuț și soția, Canceu Lavinia-Florina. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Cezar Bolliac; beneficiari: Butyka Stefan, Albert Iulianna, Fagadar Alexandru, Lăpădean Vasile și Lăpădean Corina Claudia. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de instituții și servicii de interes public (construire clinică medicală), Calea Moților nr. 23; beneficiară: ENTUSIA S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21; beneficiară: S.C. Hexagon City S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „str. Maria Bocșe” străzii înscrise în C.F. nr. 340487, cu nr. cad. 340487, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „str. Vasile Lechințan” străzii înscrise în C.F. nr. 345245, cu nr. cad. 345245, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „str. René Jeannel” străzii înscrise în C.F. nr. 337135, cu nr. cad. 337135, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Aleea Begoniei” străzii înscrise în C.F. nr. 353564, cu nr. cad. 353564, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 1081/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind încetarea parțială a aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 1087/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, Corp A și apartamentele nr. 1, 2, 3, Corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 98, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită), în ceea ce privește apartamentele nr. 1, 2, 3, Corp B, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 98, înscrisă în C.F. nr. 278987-C1. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 928/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 901/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Inocențiu Micu Klein nr. 15, înscrisă în cartea funciară nr. 319480, nr. cadastral 319480-C3, proprietatea S.C. ERDELYI HIRADO EDITURA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 916/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1 și 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 5, proprietatea Bisericii Unitariene, prin Episcopia Unitariană, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 941/2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentul nr. 1 și 2 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Creangă nr. 8, înscrisă în C.F. nr. 290818-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în scopul realizării în comun a unor acțiuni menite a combate consumul de substanțe psihoactive în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 593/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 459/2022 și Hotărârea nr. 190/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv, pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC), în anul 2024. Proiect din inițiativa doamnei Oláh Emese, consilier local viceprimar.

 37. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Avram Cornel Ștefan și alții, înregistrată sub nr. 935.998 din 16.11.2023.

 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sumurducan Ioana Cristina, înregistrată sub nr. 993.942 din 15.12.2023.

 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sîncraian Alexandru George și Sîncraian Anca, înregistrată sub nr. 1.006.120 din 21.12.2023, conex cu nr. 981.846 din 11.12.2023.

 42. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II, anul 2023.

 43. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 22.01.2024

43 a – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluței a tarifelor pentru energia temică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Centrala Temică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 – Insula de energie 1,3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuție aferente, Volumul 1 – Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Pata. Proiect din inițiativa primarului.

43 bProiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Centrala Temică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată „LOTUL 2 – Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuție aferente, Volumul 1 – Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Pata. Proiect din inițiativa primarului.

43 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluței a tarifelor pentru energia temică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 2 – Insula de energie CT 16 Mănăștur – CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de enrgie Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

43 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie „Lot. 2 – Insula de energie CT 16 Mănăștur-CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuție aferente, Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție –Insula de energie Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

43 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice cu baterie și cu pile de combustie (Cu H₂). Proiect din inițiativa primarului.