Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 12 februarie 2024, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  Dispoziția nr. 816 din 6 februarie 2024.

.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 12 februarie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 23.02.2024, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 26.02.2024, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Becaș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Andrei Mureșanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Progresului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Bistriței, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Corneliu Coposu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Dorobanților-strada Anghel Saligny. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Detunata, Parc Detunata. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Turnului, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară, pentru imobilul Calea Baciului, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 337620, înscris în C.F. nr. 337620 Cluj-Napoca, nr. cad. 337591, înscris în C.F. nr. 337591 Cluj-Napoca și nr. cad. 337593, înscris în C.F. nr. 337593 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C, înscris în C.F. nr. 333467-C2 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 333467-C2, trecerea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca și desființarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rezultate în urma departajării, conform Criteriilor- cadru, pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Zorilor Str. Lunii”. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare lente și rapide, Autobaza Bucium”. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare str. I.P. Voitești – Cinema Florin Piersic”. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Grigorescu”. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Str. Lunii nr. 3”. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1 – Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energia temică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1 – Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1 – Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 679/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Giuseppe Verdi din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 680/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Seacă din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 681/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Viile Dâmbul Rotund din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil locuințe sociale și funcțiune publică, (1-3)S+P+5E+R, str. Sobarilor nr. 31; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare ansamblu urban „Science Campus”, str. Tiberiu Popoviciu-sud; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la realizarea proiectului de interes public: Platforma Online de Investiții și Inovare Nord-Vest „INNO”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și aprobarea contribuțiilor financiare anuale pentru perioada 2024-2028. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Îmbunătățirea specializărilor inteligente și încurajarea dezvoltării în domeniul IT în regiunea Dunării”, cod proiect DRP0200277 și acronim SpinIT, finanțat prin Programul „Regiunea Dunăre” 2021-2027 și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 998/2019 (aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 62/2022 și prin Hotărârea nr. 81/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale pentru anul 2023.

 38. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele cu personalitate juridică, recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2023.

 39. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 12.02.2024

39 a – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Dorobanților. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

39 b – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 569/2023 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 847/2022 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 466/2022 (aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică). Proiect din inițiativa primarului.

39 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

39 d – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 82/2023 (aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașii eroilor-martiri, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.