Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 25 martie 2024, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 1243 din 21 martie 2024

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 25 martie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport financiar pentru copiii cu dizabilități din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari, sub genericul „Curățenie Generală”. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2024-2027 de reducerea cu 50% a impozitului pentru clădirile aflate „în clasa energetică A”, care dețin un certificat de sustenabilitate de nivelul: OUTSTANDING sau EXCELLENT în sistemul BREEAM, PLATINUM și GOLD în sistemul LEED, GOLD în sistemul DGNB, 6 STARS în sistemul GREEN STAR, ca și „clădire verde”. Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2024-2027, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Naționale de Coregrafie, în perioada 22-25 aprilie 2024, în cuantum de 25.000 lei. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare infrastructură educațională specifică învățământului primar și gimnazial în cartierul Bună Ziua”. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire creșă în cartierul Dâmbul Rotund – strada Lombului nr. 50”. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport local pe raza U.A.T. Săvădisla și modificarea Anexelor 2.1.4, 6.1 și 7.1 la contract. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației „Cluster de educație C-EDU”. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii 880/2023 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Frunzișului nr. 16/A, înscrisă în C.F. nr. 282204, nr. cadastral 282204-C2, proprietatea domnului Vamoș Sorin Virgil, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).
 12. Informare cu privire la contestația petentului Vidrean-Căpușan Tudor Dumitru, împotriva Deciziei de impunere nr. 87484/5.02.2024 pentru stabilirea impozitului pentru clădire și teren, emisă de către Direcția Impozite și taxe locale a municipiului Cluj-Napoca și anularea Hotărârii nr. 877/2023 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37, ap. 15, proprietatea domnului Vidrean-Căpușan Tudor Dumitru ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).
 13. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bocănilă Aurel înregistrată sub nr. 128954 din 6.02.2024.
 14. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gal Șandor și coproprietarii înregistrată sub nr. 281808 din 19.02.2024.
 15. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de MW TRADE S.R.L. înregistrată sub nr. 339925 din 14.03.2024 (conex cu 317714 din 5.03.2024).