Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 15 aprilie 2024, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din dispoziția nr. 1345 din 8 aprilie 2024.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 15 aprilie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.04.2024, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 19.04.2024, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2024, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 256890 din 29.05.2019 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1, apartament 14, încheiat cu doamna Costea Monica-Ilinca. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 29, etaj, subsol, ap. 12, în favoarea doamnei Bodea Timea. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ap. 1, în favoarea domnului Petean Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață (în acte) de 370 mp., (măsurată) de 377 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 7A, înscris în C.F. 255073 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 255073 (nr. C.F. vechi 147183, nr. topo. 1124/2/1, 1125/6/1). Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 19,84 mp., reprezentând cota actuală de 1984/16500 din terenul în suprafață de 165 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu (fostă str. Dostoievski) nr. 40, înscris în C.F. nr. 258906 Cluj-Napoca, (nr. C.F. vechi 3857 Cluj-Napoca), cu nr. topo. 3541. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 571/2023 (privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale „Emil Isac”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46). Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Aleea Clăbucet – Aleea Putna – str. Primăverii. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Aleea Clăbucet – Aleea Putna, declararea imobilului ca bun de interes public local și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Mierlei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Trifoiului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Flavia Mihaela Petruș, consilier local.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Livezii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Belgrad, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Brașov, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ovidiu Vasile Vișan, consilier local.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Bumbești, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Munteniei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Făgărașului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Olteniei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Ioan Alexandru, din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Loredana Pop, consilier local.

 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Zânelor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin cad. 352148 – C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului identificat prin nr. cad. 354749, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de dezlipire a imobilelor identificate prin nr. cadastrale 317613, 317615 și 317616, situate în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a unor stații de încărcare pentru vehicule, biciclete și trotinete electrice, situate în municipiul Cluj-Napoca, Malul Someșului zona 1, realizate în cadrul Proiectului de investiție „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului: zona 1 – Lunca Someșului Mic”. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Iris”, a imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A, urmare a lucrărilor de extindere, modernizare. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind propunerea de reglementare a dreptului de administrare, în favoarea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 344239, înscris în C.F. nr. 344239 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 341344, înscris în C.F. nr. 341344 Cluj-Napoca și nr. cad. 341509, înscris în C.F. nr. 341509 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 11264/2, înscris în C.F. nr. 257680 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr. 177/2011 (reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţămât preuniversitar). Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, parter, ap. 2, în favoarea doamnei Ion Ana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Universității, latura vestică și pe str. Bolyai Janos. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Antonin Ciolan nr. 1; beneficiară: Tămaș Letiția. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil alimentație publică S+P+E+R, str. Piezișă nr. 8; benficiari: Bedő Rőbert-Laszlő, Bedő Aura-Sonia și Bota Lehel-Tihamér. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, (1-2)S+P+5E+R, str. Corneliu Coposu nr. 24-26; beneficiari: Roșca Sabin-Gabriel, Chichișan Rodica, Chichișan Simion și Zagoni-Szabo Rozalia. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare locuință unifamilială, S+P+E+Er, str. Vasile Cârlova nr. 1A; beneficiar: Hopîrtean Doru Sorin. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de restructurare, Calea Dorobanților – str. Episcop Nicolae Ivan; beneficiare: S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., S.C. DIESEL S.R.L., S.C. Prelucrare geamuri și oglinzi S.A. Cluj, S.C. Erimclas S.R.L., Diculescu Manuela-Corina și S.C. Patistar S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de instituții și servicii publice, str. Maramureșului nr. 189; beneficiară: Direcția de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului nr. 10; beneficiari: Creț Claudiu, Creț Lavinia-Georgeta, Vântu Ileana, Balea Gavril, Mateș Flaviu, Mateș Diane Aurelia și Mateș Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare facilități dedicate agrementului pentru public, str. Făgetului nr. 33b provizoriu; beneficiari: Bojan Elena Adriana și Bojan Vasile Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – construire imobile de locuințe colective mici, strada Mărișel nr. 1; beneficiari: Pojaru Dănuț-Iacob și Pojaru Horia. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții și servicii publice și de interes public, în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Mircea Eliade nr. 37; beneficiar: Mureșan Fior Dafin. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice – str. Oașului – latura vestică; beneficiară: S.C. Adisal TH S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială, str. Galaction Liviu Munteanu – est; beneficiari: Pașca Doru Nicolae, Breaz Monica, Potfălean Ileana, Potfălean Pavel, Bercan Ramona-Cristina, Holmgren Mats Rickard, Holmgren Pavla, Mihăilescu Anca-Letiția și Mihăilescu Valentin-Constantin. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt 2S+P+6E, str. Ierbii nr. 1-str. Câmpina nr. 31; beneficiară: S.C. Bea&Magda S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public CLUJ”, pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Cluj-Napoca, ETAPA I-E-Aleea Detunata nr. 13”. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste râul Someșul Mic strada Fabricii de Zahăr – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Trenulețul Veseliei”. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici” aprobați prin Hotărârea nr. 499/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor – din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 160/2021 și modificați prin Hotărârea nr. 40/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aurel Ciupe din Municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 404/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 405/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada George Bacovia din Municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 515/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânătorului din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 518/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 519/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Perlei din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 596/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, nr. 352/2013, nr. 520/2016, nr. 266/2017, nr. 104/2018, nr. 586/2019 și nr. 561/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 122/2023, practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor”. Proiect din inițiativa primarului.

 64. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 718/2021 (aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache în Municipiul Cluj-Napoca”), astfel cum au fost modificate și completate prin Hotărârile nr. 707/2022 și nr. 653/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 65. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 708/2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache în Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 66. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 718/2023 (aprobarea prețurilor pentru abonamentele lunare destinate transportului elevilor din zona metropolitană a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.), școlarizați în municipiul Cluj-Napoca, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Naționale de Religie – cultele baptist și creștin după Evanghelie, în perioada 8-12 mai 2024, în cuantum de 36.856 lei. Proiect din inițiativa primarului.

 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării complementare unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, în vederea susținerii financiare a elevilor din clasele a III-a pentru practicarea activităților sportive. Proiect din inițiativa primarului.

 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării complementare unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, în vederea susținerii financiare a elevilor din clasele a IX-a pentru achiziționarea de servicii și evenimente culturale. Proiect din inițiativa primarului.

 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2023 și perioadei 1.10-31.12.2023/Raportului anual aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 71. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 72. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului pentru prestarea serviciilor de „Operare sistem modular pentru gestionarea deșeurilor” în cadrul proiectului „Rampă temporară dezafectată, comunitate clujeană protejată” (RTD-CCP), către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Proiect din inițiativa primarului.

 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, pentru prestarea serviciilor de „Operare sistem modular pentru gestionarea deșeurilor” în cadrul proiectului „Rampă temporară dezafectată, comunitate clujeană protejată” (RTD-CCP). Proiect din inițiativa primarului.

 74. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 12 iulie-22 decembrie 2023.

 75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mureșan Radu Florin și Mureșan Ioana Andreea înregistrată sub nr. 61124 din 29.01.2024.

 76. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 15.04.2024

76a. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76b. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Județene de Lupte Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76c. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „Voința”. Proiect din inițiativa primarului.

76d. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 585.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76e. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 125.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76f. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76g. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76h. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 3.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Universitatea. Proiect din inițiativa primarului.

76i. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76j. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Federației Române de Gimnastică Ritmică. Proiect din inițiativa primarului.

76k. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Sportiv Poli Karate. Proiect din inițiativa primarului.

76l. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Univers. Proiect din inițiativa primarului.

76m. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Clubul Sportiv „Women in Motorsport” (Femei în Sportul cu Motor). Proiect din inițiativa primarului.

76n. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 12.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

76o. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „TranSilva”. Proiect din inițiativa primarului.

76p. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea – Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului.

76q. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Federației Române de Handbal. Proiect din inițiativa primarului.

76r. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 2.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului.. Proiect din inițiativa primarului.

76s. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Clubul Sportiv Cluj Triathlon Team (Asociației Clubul Sportiv Echipa de Triatlon Cluj)

76ș. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Federației Române de Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului.

76t. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației „Club Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

76ț. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Clubul Sportiv Delta Mixed Martial Arts Academy Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76u. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Sportiv Eagles Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76v. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Federației Române de Culturism și Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

76w. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal-Tenis Răzvan”. Proiect din inițiativa primarului.

76x. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal-Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76y. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Sportiv Atlas Invictus. Proiect din inițiativa primarului.

76z. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Județene de Rugby Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

76a’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „Luceafărul” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76b’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 360.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Savu Racing. Proiect din inițiativa primarului.

76c’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Sportiv Paralimpic Salvia 2000. Proiect din inițiativa primarului.

76d’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

76e’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului.

76f’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Club Hipic ”TARAXACUM”. Proiect din inițiativa primarului.

76g’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 168.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

76h’. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Federației Române de Padbol. Proiect din inițiativa primarului.

76i. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea susținerii activităților sportive ale Asociației Clubul Sportiv Rugby Cluj Junior. Proiect din inițiativa primarului.

76j. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului de interes public Fondul de Inovare și Experiment Cluj, aprobat prin Hotărârea nr. 666/2022, implementat de Asociația Cluster de Educație, pe perioada 2024-2025. Proiect din inițiativa primarului.

76k. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2024. Proiect din inițiativa primarului.

76l. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca – Grup 10”, aprobați prin Hotărârea nr. 77/2018, astfel cum au fost actualizați prin Hotărârile nr. 420/2019 și nr. 710/2023. Proiect din inițiativa primarului.