Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 28 mai 2024, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  Dispoziția nr. 1644 din 22 mai 2024.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 28 mai 2024

 1. Depunerea jurământului în fața Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de către domnul Andacs Zsolt-Levente, consilier local supleant, validat prin Încheierea judecătorească nr. 6924/CC/2024 din data de 7.05.2024, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 10126/211/2024.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale societății Compania de Tranport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29.05.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2024, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29.05.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 3.06.2024, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Odobescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Crizantemelor (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Venus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona străzii Parâng. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 102. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 355184-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil în suprafață de 29.400 de mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea înființării unui cimitir de animale. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil în suprafață de 14.872 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea edificării unor construcții de interes public local. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilelor identificate prin nr. cadastrale 355283 și 355284, situate în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului înscris în C.F. nr. 355315 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a unor imobile. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 43.784/12.08.1999, încheiat cu domnul Vele Alexandru. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 303.442/10.06.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. GETICA OOH S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 303.072/10.06.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. MEDIA YOUNG S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 367.378/17.07.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. MEDIA YOUNG S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 107/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024). Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, din domeniul public al municpiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 840.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 560.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 850.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 546.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454). Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe str. Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin (1) din Hotărârea nr. 136/2024 (organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari, sub genericul „Curățenie Generală”). Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188.108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1.099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida”). Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tăbăcarilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 54; beneficiară: Muntean Silvia. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17; beneficiar: Statul Român, prin Administrația Națională de Meteorologie R.A. București – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68; beneficiară: S.C. Winton Carpedi S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9; beneficiar: Săvescu Cristian, pentru Asociația Happy Hearts Educations. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159F prov.; beneficiari: Martonfi Lorant Tamas și Martonfi Orsolya. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 113/2023 (de aprobare a P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1); beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, în anul 2024, a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.). Proiect din inițiativa doamnei Oláh Emese, consilier local, viceprimar.

 59. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Trif Ioan și Trif Magdalena, înregistrată sub nr. 369.973 din 26.03.2024.

 60. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Peștean Adrian și Peștean Krisztina Zita, înregistrată cu nr. 392.997 din 4.04.2024 (conex cu nr. 405.243/2024).

 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Albu Sanda Lucia, înregistrată sub nr. 8444 din 4.01.2024.

 62. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de domnul Răcean Teodor, prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii nr. 220/2012, respectiv a „procesului-verbal de eliberare a vehiculului” prevăzut în Regulamentul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale municipiul Cluj-Napoca, care constituie Anexa 1 la hotărâre.

 63. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de domnul Răcean Teodor, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 61/2014, respectiv art. 1 alin. 2 lit. a.

 64. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 15.04.2024

64a. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative. Proiect din inițiativa primarului.

64b. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului. Proiect din inițiativa primarului.