Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 2 februarie 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 132/27.01.2023.

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 2 februarie 2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.02.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 21.02.2023, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 23.02.2023, ora 11, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse de performanță aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar particular. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei, aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei, diferență aferentă trimestrului III al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021, 572/2021, 726/2021, 138/2022 și 370/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 36, sc. 1, parter, ap. 2, doamnei Căldărar Ecaterina și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaissa nr. 15 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 49-51, înscrise în C.F. nr. 320818, 320818-C1, 320815, 320815-C1 și 329286 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor, situate în strada Horea nr. 19A, aferente Școlii Gimnaziale Horea din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 12 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren cu nr. cadastral 350363, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016*. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt – Str. Bună ziua – nord; beneficiari: STK PROPERTIES S.A. și EMERGENT REAL ESTATE S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Colonia Breaza – sud; beneficiari: Olinca Constantin, Olinca Ana, Olinca Constantin Cristian, Olinca Liana-Adela, S.C. DEZIMO CLU S.R.L., S.C. IMOINSTANT S.R.L., Priscorniță Iulia, Priscorniță Marinel-Cătălin, Szoke Eva, Kapdebo Gertrud, Kruppa Bela, Antal Ioan, Sas Octavian-Gabriel, Sas Manuela-Cristina, Jeflea Laura Viorica, Jeflea Beniamin, Jeflea Dochița, Benk Edith, Benk Arpad, Dreve Octavian, Bocoș Vasile, Bocoș Maria, Floarea Felicia Rodica și Crișan Cristian Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației „Cluster Agro Food Ind Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 880/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea Turnului Pompierilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1). Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 (desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare, constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, cu terasele de alimentație publică aferente, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 678/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 998/2019 (aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 62/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașii eroilor-martiri, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000 de lei de la bugetul pe anul 2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei, din bugeul pe anul 2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 823726/3/15.12.2022, formulată de către Societatea DOMINUS VEGAS S.R.L. privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 829/2.11.2022.

 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Simion Vasile și Moș Rozalia, înregistrată sub nr. 912.395 din 9.12.2022.

 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fereștean Ovidiu Mihai, înregistrată sub nr. 9.948 din 4.01.2023.

 30. Diverse.