Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 7 sepembrie 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 3082/01.09.2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 7 septembrie 2023:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Frasinului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ovidiu Vaida, consilier local.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Someșeni Băi din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Loredana Pop, consilier local.

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bena (tronson 1 și 2) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Loredana Pop, consilier local.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Valentin Bibescu (tronson 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Radu Florin Rațiu, consilier local.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Fabricii de Zahăr (tronson 4 și 5) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Florin Valentin Gliga, consilier local.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Rucăr din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cezar Bolliac, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 325526, înscris în C.F. nr. 325526 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 311613, înscris în C.F. nr. 311613 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 272418,, înscris în C.F. nr. 272418 Cluj-Napoca și nr. cad. 272491, înscris în C.F. nr. 272491 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificate cu nr. cad. 350513, înscris în C.F. nr. 350513 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 1, parter. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 2, parter. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 3, parter. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 4, parter. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 5, etaj 1. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 6, etaj 1. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 7, etaj 1. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 9, etaj 2. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 10, etaj 2. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10, apartamentul 11, etaj 2. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 476/2022 (aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 349357 din 23.09.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 26, încheiat cu domnul Iepure-Gorski Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, (1-2)S+P+5E+R, Calea Baciului nr. 72-74; beneficiară: S.C. Core Entity S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+R, str. Viile Nădășel nr. 10; beneficiari: Haiduc Gabriel-Raul, Haiduc Andreea-Teodora și Haiduc Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Doinei nr. 41; beneficiari: Fodor Zoltan-Andras și Fodor Vasilica-Camelia. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Mircea Eliade nr. 60; beneficiari: Moldovan Letiția-Nicoleta, Moldovan Ovidiu-Daniel și Susan Ion-Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Semenicului nr. 4; beneficiar: Bandi Attila. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2022, de aprobare a P.U.D. – restructurare imobil (extindere, etajare, modificare) și schimbare de destinație din școală în „Centru rezidențial de îngrijire și asistență socială pentru persoane vârstnice” (cămin pentru vârstnici) – S+P+2E, Calea Baciului nr. 18; beneficiară: Direcția de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1343/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 3074/117/2021, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asphalt Art Initiative”, finanțat prin grantul Bloomberg Philanthropies și a contribuției financiare de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 45.760 de lei. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 415/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39/2023 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024). Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Cinematograf Mărăști, str. Aurel Vlaicu nr. 3A”. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Energie regenerabilă în clădirile municipale din Cluj-Napoca (referință 2021/320828)”. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și a cheltuielilor legate de proiectul „Energie regenerabilă în clădirile municipale din Cluj-Napoca (referință 2021/320828)”. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea malurilor lacului 1 Gheorgheni, ecologizare, lucrări de captare, recirculare și oxigenare a lacului și amplasare fântână arteziană pe luciul de apă” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Amenajarea și revitalizarea Parcului Primăverii și a zonei adiacente (str. Ion Meșter, str. Emil Cioran, str. Almașului)”, aprobați prin Hotărârea nr. 91/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor specifice de desfășurare a activității Unității Centralizate de Achiziții Publice Centralizate – U.C.A. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 407/2022 și a actualizării Anexei la Hotărârea nr. 407/2022 (aprobarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca, în perioada 2022-2030 și perspectivă 2050). Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 593/2022, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 125/2023 și încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca nr. 678768/10.08.2022. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar județean Cluj, a programului multianual „Liga Liceelor Clujene”. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Informare privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente S.A. pe semestrul I al anului 2023.

 48. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Mureșan Maria Sabina, înregistrată sub nr. 614.700 din 27.07.2023.

 49. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Mera Batiz-Etelca Mercedes și Batiz Zoltan, înregistrată sub nr. 668.922 din 24.07.2023.

 50. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Bobar Mircea, înregistrată sub nr. 586.737 din 13.06.2023.

 51. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Botău Bogdan și Botău Diana Lavinia, înregistrată sub nr. 639.073 din 10.07.2023.

 52. Informare privind plângerea prealabilă formulată de AMD Assets Investment S.R.L., Axience Emerging Europe S.R.L., Ienciu Ionel Alin și Nicoleta Maria, Turbuș Alin Romeo și Manuela Andiana, înregistrată sub nr. 631.351 din 5.07.2023.

 53. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2023.

 54. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 7.09.2023

54 a – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca – Grup 10”, aprobați prin Hotărârea nr. 77/2018, astfel cum au fost actualizați prin Hotărârea nr. 420/2019. Proiect din inițiativa primarului.