Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 15 mai 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 2270/09.05.2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 15 mai 2023:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 16.05.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.05.2023, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen a Contractului de asociere în participațiune nr. 18 din 10.11.1998, astfel cum acesta a fost modificat prin act adițional, încheiat cu S.C. PRITAX INVEST S.A. (în prezent S.C. PRITAX INVEST S.R.L.). Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Adriana Cristian, consilier local.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bâlea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Dionisie Roman, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211, înscrise în C.F. nr. 351534, având nr. cad. 351534 și C.F. nr. 280720, având nr. cad. 280720. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Augustin Maior, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Lombului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a imobilului pasarela pietonală str. Oașului-str. Răsăritului și desființarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 344987, înscris în C.F. nr. 344987 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 340806, înscris în C.F. nr. 340806 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate cu nr. cadastral 351594 și nr. cadastral 351579. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra suprafeței de 1.209 mp., parte din terenul în suprafață de 1.315 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 12, jud. Cluj, înscris în C.F. 259959 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 3841, 3842, 3843, 3844 (nr. C.F. vechi 2801). Proiect din inițiativa consilierului local și viceprimarului, Dan Ștefan Tarcea.

 19. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului-construcție identificat prin nr. topo 15483/2/1-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor apartamente cu destinația de locuințe sociale, situate în municipiul Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe sociale. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa consilierului local și viceprimarului, Dan Ștefan Tarcea.

 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, ap. 25 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 37. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 242 m.p., cu nr. topo. 9146/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 44, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 de m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4488/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1785/2022 a Tribunalului Cluj, modificată prin Decizia Civilă nr. 1305/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2389/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare, str. Poienarilor nr. 4; beneficiari: Miszti Alexandru și Miszti Eva-Ildiko. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Cărbunarilor nr. 4; beneficiari: Pătrăuș Darius-Dennis și Pătrăuș Ionița-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63; beneficiar: Mihalca Ovidiu. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, P+E, str. Pintea Viteazul nr. 3C; beneficiari: Moldovan Ildi și Moldovan Maftei. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Mansardare imobil, recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14; beneficiari: Moldovan Titus și Moldovan Eugenia Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Valea Chintăului – est; beneficiari: Hossu Stanca și Hossu Gelu-Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe familiale, str. Câmpului nr. 161; beneficiari: Zdroba Dan-Marius, Zdroba Mariana-Daniela, Bor Gavrilă și Bor Rodica. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 55/2022 și aprobarea P.U.Z. dezvoltare zonă rezidențială, str. Aurel Gurghianu; beneficiari: Boariu Mihai Tudor, Nicoară Mihaela-Bianca, Olariu Andrei Iulian, Roșu Ioan-Alexandru, Fodoca Ramona, Vreme Ioan și Vreme Corina Monica. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 75/2023 (de aprobare a P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, str. Bună Ziua – nord). Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Ion Cantacuzino” străzii înscrise în C.F. nr. 337653, cu nr. cad. 337653, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. – Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Nikola Tesla” străzii înscrise în C.F. nr. 340713, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. – Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – Dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat prin Hotărârea nr. 583/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lotul nr. 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 696/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate subterane – Runda I” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B.Constuirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 5.06.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa Veronica, str. Mehedinți nr. 15”. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu rebreanu, aleea Moldoveanu nr. 1”. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor, Structura 2, str. Zorilor nr. 27”. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia, Clădirea C2, str. Calea Turzii nr. 2”. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Academia Piticilor, aleea Tazlău nr. 11, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior, Clădirea C2, Calea Moților nr. 78”. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu, str. Câmpului nr. II/2”. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Octavian Goga, corp C1, aleea Peana nr. 16”, Cluj-Napoca, Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, corp C1 – cămin, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55”. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr (fosta Grădiniță Dumbrăvioara), Creșa Scufița Roșie”. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) și Municipiul Cluj-Napoca în vederea înființării și operaționalizării Unității de Achiziții Publice Centralizate (U.C.A.) la nivelul U.A.T. Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari, sub genericul „Curățenie Generală”. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 632/2019, nr. 992/2019, nr. 640/2020, nr. 164/2021, nr. 162/2022 și nr. 601/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local pe anul 2023 a sumei de 150.000 de lei pentru organizarea evenimentului Romanian-Japanese Innovation Forum 2023, în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 18-20 iunie 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale din municipiul Cluj-Napoca și luarea în evidență a acestora, stabilirea situației persoanelor și a imobilelor, stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile din așezările informale identificate, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Programului social „O masă caldă”. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 4 iulie-27 decembrie 2022.

 62. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Pop Călin-Vasile și Ioana Liana, Crișan Marcel și Crișan Gabriela, Teglaș Sorin Tiberiu și Sivia Ariana, înregistrată sub nr. 485.834 din 21.04.2023.

 63. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Mezei Janos, Gombos Iozsef, Nagy Zsuzsanna, David Ana Melinda, Illesnegomos Roza Eniko, înregistrată sub nr. 58.601 din 27.01.2023.

 64. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Pârvulescu Sorin, înregistrată sub nr. 480.962 din 19.04.2023.

 65. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Popescu Emilia, înregistrată sub nr. 243.836 din 20.02.2023.

 66. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Revnic Irina Maria, înregistrată sub nr. 271.042 din 3.03.2023.

 67. Informare privind plângerea prealabilă formulată de Transilvania Construcții S.A., înregistrată sub nr. 444.277 din 3.04.2023, conex cu 474.993 din 13.04.2023.

 68. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovan Loredana înregistrată sub nr. 474499 din 13.04.2023.

 69. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 68.899/3/1.01.2023, formulată de către Bonda Daniela, Budușan Petru, Nicoară Călin Gheorghe, Cifor Radu George, Morar Radu Augustin, Petran Tibor Laszlo, Urs Carmen Cristina, Luca Ana Maria, Moșuț Ștefan Antonius, Pintea Nicolae, Ștefanache Cristina Corina – privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 808/2019.

 70. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 15.05.2023

70 a – Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 300864/13.03.2023, de către Tilica Alexandru.

70 b – Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 300873/13.03.2023, de către Varga Romeo.

70 c – Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 414.961 din 22.03.2023, formulată de Achim Vasile, reprezentat convențional prin Cabinet Individual Avocat Bălosu Răzvan.

70 d – Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 414.955 din 22.03.2023, formulată de Fărcaș Radu și Fărcaș Florina Emilia, reprezentați convențional prin Cabinet Individual Avocat Bălosu Răzvan.

70 e – Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Aiton. Proiect din inițiativa primarului.

70 f – Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Petreștii de Jos. Proiect din inițiativa primarului.

70 g – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, corp C3, sala de sport, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48”. Proiect din inițiativa primarului.

70 h – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Lizuca, Creșa Prâslea cel Voinic, str. Cojocnei nr. 93-99”. Proiect din inițiativa primarului.

70 i – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Eugen Pora”. Proiect din inițiativa primarului.

70 j – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Corp C 1 Str. Mehedinți nr. 80A”. Proiect din inițiativa primarului.

70 k – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț – Aleea Herculane nr. 13”. Proiect din inițiativa primarului.

70 l – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55”. Proiect din inițiativa primarului.

70 m – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa Martinel, Grădinița Poienița str. Alverma nr. 59”. Proiect din inițiativa primarului.

70 n – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Onisifor Ghibu – clădirea C1, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48”. Proiect din inițiativa primarului.

70 o – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Tehnologic Alexandru Borza”. Proiect din inițiativa primarului.

70 p – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16”. Proiect din inițiativa primarului.

70 r – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny Corp C2-Școala, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

70 s – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny Corp C3-Ateliere, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

70 t – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Mica Sirenă, Creșa Clopoțica”, str. Petuniei nr. 11. Proiect din inițiativa primarului.

70 u – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Iuliu Hațieganu Corp C1”. Proiect din inițiativa primarului.

70 v – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul de Muzică Sigismund Toduță – Corpurile C2 și C9, str. Paris nr. 60”. Proiect din inițiativa primarului.