Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 4 decembrie 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  dispoziția nr. 4513 / 2023

.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 decembrie 2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona aleea Putna-aleea Meziad-aleea Gurghiu. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Gorunului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Oașului (tronson 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ionuț Daniel Moldovan, consilier local.

 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Reghin în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sălajului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului, a doamnei Alexandra Oană, consilier local și a domnului Dinu Ionescu, consilier local.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sibiului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului, a doamnei Alexandra Oană, consilier local și a domnului Dinu Ionescu, consilier local.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tiberiu Brediceanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Povârnișului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Borhanciului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Pomet) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Traian Vuia) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 352546, înscris în C.F. nr. 352546 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, etaj I, ap. 12, în favoarea domnului Muntean Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Gaspar Călin-Carol. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 2, etaj I, ap. 15, în favoarea domnului Adam Rafael-Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, încheiat cu Cabinete Medicale Grupate Promedica Group, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, a doamnei Dr. Ilonczai Alexandra-Maria, în locul doamnei Dr. Waldraf Ana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M1, ap. 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu, în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale, precum și aprobarea termenului de depunere a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+2E+Er, str. Parcul Feroviarilor nr. 4-5; beneficiară: S.C. COOP Feroviarilor Real Estate S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Republicii nr. 57-58-58A; beneficiară: NAPOCA TREK S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Traian nr. 66; beneficiară: S.C. ACTIVE SILVER ESTATE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, D+P și P+E, str. Pomet nr. 31L; beneficiar: Rus Marius. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Câmpului; beneficiară: S.C. M&O GENERAL CONSTRUCT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului – vest; beneficiari: Bochiș Lucian, Dușa Ștefan și Dușa Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. dezvoltare zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Episcop Marton Aron – latura sudică; beneficiari: Oltean Maria Claudia, Oltean Cristian Paul, Oltean Ștefan Sebastian și Becheși Cristina Rebeca. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Liviu Rusu-str. Sfânta Maria; beneficiari: Nicoară Radu Marian, Nicoară Ovidiu Mihai, Nicoară Viorica, Nicoară Gavril, Sita Ioan Valentin, Rusu Marius Cosmin, Marian Laurențiu Ioan, Marian Diana Florina și Duțu Dan Tudor. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare unitate economică, str. Cheile Baciului nr. 4; beneficiară: S.C. Semrom Transilvania S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Drumul Sf. Ioan-str. Făgetului (etapa 1 – Colonia Făget nr. 10 prov.); beneficiare: S.C. IMPACT CONSTRUCT REZIDENȚIAL S.R.L. și S.C. JSH BOGRUP S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 330/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 684/2022 a Curții de Apel Cluj și încheierea din data de 23.08.2023, pronunțate în Dosarul nr. 403/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 99/2022 a Tribunalului Cluj, modificată prin Decizia Civilă nr. 937/2022 a Curții de Apel Cluj și încheierea din data de 24.03.2023, pronunțate în Dosarul nr. 1.348/117/2021*. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Aleea Lavandei” străzii înscrise în C.F. nr. 339961, nr. cad. 339961 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Aleea Lizierei” străzii înscrise în C.F. nr. 349956, nr. cad. 349956 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 1068/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 33, proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 1077/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5 și 6, Corp A și apartamentele nr. 6 și 9, Corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94) și a Hotărârii nr. 1066/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1/B, Corp A și nr. 5, Corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94). Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Welcome and Empowerment for Local Dignified Integration” (Bun venit și abilitare pentru integrarea cu demnitate a migranților la nivel local), cod proiect 20312 și acronim WELDI, finanțat prin Programul de Cooperare Interreg URBACT IV (2021-2027) și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 409/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”). Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 410/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”). Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2020 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae Iorga”). Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 176/2020 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”). Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 469/2023 (modificarea Hotărârii nr. 696/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate subterane – Runda I” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B.Constuirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 și Anexei 2 la Hotărârea nr. 411/2020 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 648/2021 și prin Hotărârea nr. 64/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), asfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018, Hotărârea nr. 280/2020, Hotărârea nr. 947/2020 și Hotărârea nr. 600/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de reîncărcare la stațiile publice aflate în administrarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A., din data de 19.12.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 20.12.2023, ora 10, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 553/2023, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 759/2023 (alocarea sumei de 315.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a obiectivului de interes public stație de autobuz, amplasată pe strada Oașului din municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca” aprobați prin Hotărârea nr. 896 din 10 decembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare pasaj rutier la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului în Municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 12 treceri de pietoni și 3 intersecții, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1409/26.06.2023. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Simion Elena, Vlad Dumitru Ciocan, Georgiana Liliana Ciocan, Marius Rus, Ana Daniela Pațiu, prin av. Dan Irimia, înregistrată sub nr. 669.840 din 24.07.2023.

 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de MARNEL CONSERV S.R.L., înregistrată sub nr. 796.532 din 28.09.2023.

 56. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 4.12.2023

56 a – Proiect de hotărâre privind aplicarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice aflate în coordonarea/subordonarea sau autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

56 b – Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 7.12.2023, ora 12 (prima convocare), respectiv, în data de 8.12.2023, ora 12, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

56 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”. Proiect din inițiativa primarului.

56 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”. Proiect din inițiativa primarului.

56 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”. Proiect din inițiativa primarului.

56 f – Proiect de hotărâre privind modificarea si actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aprobati prin hotararea nr. 514/2022 astfel cum a fost modificata prin hotararea nr. 562/2023( privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare Parc-Est)