Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de luni, 5 decembrie 2022, ora 13, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziție nr. 3990 din 28.11.2022

 

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului arhitect Ionel Vitoc, personalitate marcantă a vieții culturale clujene și a școlii de arhitectură românești. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 803/2022 (aprobarea numărului de burse aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat) modificată prin Hotărârea nr. 856/2022 și revizuirea numărului de burse aferente lunii noiembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 5.000.0000 lei pentru societatea Termoficare Napoca S.A. aferentă trimestrului III al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentare elevilor Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” și Școlii Gimnaziale „Emil Isac” pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104, înscris în C.F. nr. 321982 Cluj-Napoca, nr. cad. 321982 și aprobarea sistării stării de indiviziune cu Municipiul Cluj-Napoca, prin plata unei sulte. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 130 mp., identificat ca parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, înscris în C.F. nr. 261702 Cluj-Napoca și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere auto și pietonală asupra acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 111/R/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 24172/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 250/A/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 5937/211/2021, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 207/2022, pronunțată de către Tribunalul Cluj în Dosar nr. 12119/211/2021, definitivă prin Decizia Civilă nr. 347/A/2022 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 331/2021 (vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 12, sc. 1, et. 6, ap. 24 în favoarea numitei Breg Kistina-Petra). Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 14, ap. 1 în favoarea doamnei Fabian Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28, parter, ap. 1, în favoarea doamnei Măglaș Petria. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 73, parter, ap. 4, în favoarea doamnei Raduly Maria-Edita. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 48, etaj I, ap. 6, în favoarea domnului Mraiște Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, apartament 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale, precum și aprobarea termenului de depunere a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 75, ap. 118 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Uranus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 3 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Trotușului f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 8 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 9 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lacu Roșu f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 11 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 26 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bucegi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tășnad (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Jurja Marius Sorel, consilier local.

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tribunul Vlăduțiu (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Florin Valentin Gliga, consilier local.

 29. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arinilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 30. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 14. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri aferente străzii Vasile Stoica (tronson 2) cu destinația de drum. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de teren aferent balconului apartamentului nr. 29, parte din terenul în suprafață de 15,68 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, corp C2. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C; beneficiari: Gușetu Nicolae-Gabriel și Gușetu Manuela-Monica. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89; beneficiară: S.C. RWR TRADE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Bobâlnei nr. 60; beneficiari: Petrulea Vasile și Petrulea Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13; beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare imobil, schimbare de destinație din locuință în grădiniță și amenajări exterioare – Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26; beneficiari: Kiss Hortensia Marta și Dezsi Eva. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2; beneficiari: Văsar Dorina și Văsar Ioan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid și Lid, str. Făgetului nr. 62. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârilor nr. 1/8.09.2022 și nr. 1/25.11.2022 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca aprobați prin Hotărârea nr. 538/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, aprobați prin Hotărârea nr. 443/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice –Școala gimnazială Nicolae Iorga”, aprobați prin Hotărârea nr. 445/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Florești, Baciu și Apahida în vederea continuării parteneriatului încheiat pentru realizarea obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul implementării obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3, aprobați prin Hotărârea nr. 17/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1, aprobați prin Hotărârea nr. 857/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 838/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4 (cota de 6/16), 5 și 6 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 917/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 963/2019 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 10-12, de către Municipiul Cluj-Napoca, urmare a exercitării dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 467/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 5.12.2022

62 a – Proiect de hotărâre privind modificarea art. III din Hotărârea nr. 169/2022, astfel cum a fost modificat prin art. VIII din Hotărârea nr. 791/2022, privind alocarea în anul 2022 a sumelor necesare acordării tichetelor sociale pe suport electronic în cadrul Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.