Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 4 aprilie 2023, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 1250/29.03.2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 aprilie 2023: 

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Mircea-Dorin Rusu – personalitate de referință a rugbyului și a mișcării sportive românești. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 12-14. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ialomiței (tronson 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în str. Sighișoarei nr. 15, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Alexandra Oană.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, identificate cu nr. cadastrale 335488 și 335489. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 350594, înscris în C.F. nr. 350594 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, parter, ap. 1, în favoarea domnului Șoltuz Ștefan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, parter, ap. 3, în favoarea doamnei Antal Maria Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 78, parter, ap. 3, în favoarea domnului Kiss Marton. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, parter, ap. 3-4, în favoarea doamnei Lucaci Domnița-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, subsol, ap. 3, în favoarea doamnei Tordai Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 87, sc. II, parter, ap. 79, în favoarea domnului Dârjan Emil. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 1 (identic cu ap. 14 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U12 Cluj-Napoca, în favoarea doamnei Szanto Magdalena. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 8 (identic cu ap. 3 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U1 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Moga Ștefan-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 9 (identic cu ap. 2 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U11 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Vitalyos Gabor-Aron. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, etaj 1, ap. 15 (identic cu ap. 16 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U15 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Ujvari Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 640/2019 (vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia). Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, încheiat cu Cabinete Medicale Grupate Promedica Group, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, a domnului Dr. Al Muhtaseb Husni, în locul domnului Dr. Gombos Szilard-Laszlo și a doamnei Dr. Nemeș Veronica, în locul doamnei Dr. Diculescu Smaranda Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1764/6.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Lupu Mihail și Cabinet Medical Dr. Rusu Octavian Grigore, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 38, ap. 71, a Societății DRIONU S.R.L., în locul domnului Dr. Rusu Octavian Grigore. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 49/1996, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 29/1996 și nr. 337/2006 (modificare beneficiar contract de concesiune și completare cu nr. C.F. și nr. topo). Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017, nr. 490/2018, nr. 114/2019, nr. 363/2019, nr. 821/2019, nr. 864/2019, nr. 623/2020, nr. 206/2021, nr. 572/2021, nr. 726/2021, nr. 138/2022, nr. 370/2022 și nr. 64/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, sc. 1, parter, ap. 6, domnului Hoca Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2023, aprobată prin Hotărârea nr. 67/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 376/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1312/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1631/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2051/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1288/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2602/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere demisol, modificare și mansardare corp C1, D+P+M, str. Madách Imre nr. 52; beneficiari: Ioaneș Alin-Romulus și Ioaneș Irina-Paula. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire hotel-apartament, P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 8; beneficiară: S.C. Coral Oil S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de birouri (P+2E+R) și funcțiuni cvasiindustriale (P), str. Plevnei nr. 54; beneficiară: S.C. Auto Dasis S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (1-2) S+P+2E+R, str. Plopilor nr. 43-45; beneficiari: Bora Anchidim-Traian, S.C. Datiro Home S.R.L. și Cupcea Corneliu Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni administrative, showroom și mică producție, P+2E, str. Vlad Țepeș nr. 9; beneficiară: S.C. Aqua DNP Industries S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 104; beneficiari: Lohan Lucian-Gheorghe și Lohan Maria-Crina. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, S+P+E+M, str. Trifoiului nr. 29D; beneficiare: Jamgossian Melania-Ioana, Badiu Claudia și Uțiu Emilia. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Zorilor nr. 13-15; beneficiare: Aviva House S.R.L., CDD House Design S.R.L. și Brik Home S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Borhanciului-str. Theodor Pallady; beneficiari: S.C. IMC PROPERTIES S.R.L. (fostă S.C. INTEGRATE MOBILE COMMUNICATIONS S.R.L.), reprezentată prin Deac Ioan Ciprian, Vâlcelean Valentin Vasile, Vâlcelean Krisztina, Smurducan Lia Corina, LIDL ROMANIA, societate în comandită, Danciu Susana, Vădan Ana, Bizo Septimiu-Dan și Bizo Ioana. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – de parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Vânătorului nr. 39B-str. Rahovei nr. 38-40; beneficiară: S.C. VIDARA GROUP BUILDINGS S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Luminii-str. Eugen Ionesco vest; beneficiari: Muntean Marius, Muntean Viviana-Maria, Matei Arabela-Camelia, Mureșan Veronica, Coste Costel, Coste Daniela-Maria, Tritean Liviu, Vanciu Gheorghe Ioan, Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Pantelimon Ioana Maria, Farcaș Iosif-Marian, Farcaș-Leonte Maria-Marcela, Mois Maria-Cristina, Man Diana-Paula, Pop Răzvan, Dragoste Călin-Ovidiu, OVES EMPIRE S.R.L., RRI RENTAL APARTMENTS S.R.L., ART CONSTRUCT POP S.R.L., Morea Vasile, Morea Roxana-Andreea, Coste Oana, Todor Valentin, Todor Camelia, Hosu Andreea-Valentina. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime – str. Oașului nr. 357A; beneficiar: Stan Ion-Nicolae. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice cu caracter industrial, str. Triajului – sud; beneficiară: S.C. GRUP 4 PROPERTY S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 19-21-str. Iașilor nr. 16 – extindere Complex Medicala III – Chirurgie III, aprobat prin Hotărârea nr. 543/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în P.N.R.R., Componenta C15, Educație – Investiția 1, Construirea, Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a terenului aflat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, înscris în C.F. 350364, număr cadastral 350364, pentru obiectivul de investiții „Construire creșă din cadrul proiectului complex Dezvoltare infrastructură educațională – în cadrul cartierului Borhanci” și încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 521/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Petreștii de Jos în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Aiton în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 587/2019 și prin Hotărârea nr. 849/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind actualizarea și modificarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 595/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 593/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 459/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Informare privind Raportul asupra activității de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca pe smestrul al doilea al anului 2022.

 51. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 937/27.12.2022 (privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023 pentru terenul cu suprafața de 26.080 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., înscris în C.F. nr. 342960, proprietatea domnului Veresiu Ioan-Andrei, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit).

 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 943/27.12.2022 (majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentul nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21, înscrisă în C.F. nr. 258910-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 53. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 949/27.12.2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 (cota de 3/8), 2, 3, ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 13, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Ion Dragalina nr. 73-75, înscrisă în C.F. nr. 253303-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 54. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 952/27.12.2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentul nr. 1, cabinet stomatologic, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 21 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 55, înscrisă în C.F. nr. 250488-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 55. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 956/27.12.2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentul nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7, înscrisă în C.F. nr. 262153-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 56. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 4.04.2023:

56 a – Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 224/B-224/C, identificat cu nr. cad. 352115, înscris în CF nr. 352115 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

56 b – Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu nr. 17, ap. 1 și ap. 4 și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

56 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Școala Gimnazială Constantin Brâncuși str. Horticultorilor nr. 1”. Proiect din inițiativa primarului.

56 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”. Proiect din inițiativa primarului.

56 e – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Pomet, identificate prin nr. cadastral 344309, nr. topo 18651 și nr. topo. 18652. Proiect din inițiativa primarului.

56 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Degețica, str. Târnavelor nr. 22”. Proiect din inițiativa primarului.

56 g – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Licurici, str. Sigismund Toduță nr. 9”. Proiect din inițiativa primarului.

56 h – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Aleea Retezat nr. 4”. Proiect din inițiativa primarului.

56 i – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Ioan Bob, clădirea C1, str. Episcop Ioan Bob nr. 10”. Proiect din inițiativa primarului.

56 j – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu – clădirea C2, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14”. Proiect din inițiativa primarului.

56 k – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Memorandumului de Înțelegere între Municipiul Cluj-Napoca și Organizația Internațională pentru Migrație. Proiect din inițiativa primarului.

56 l – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A. Proiect din inițiativa primarului.