Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de vineri, 3 martie 2023, ora 11, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 1021 din 24 februarie 2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 3 martie 2023: 

 1. Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Anexei 1 la Hotărârea nr. 3/2023 (aprobarea utilizării, în anul 2023, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022). Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 59/2023 (aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023). Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.03.2023, ora 14, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind revizuirea numărului de burse aferente lunii ianuarie 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cheile Baciului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 326798-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Mille, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciarăa Centralei termice PT 28 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 345730 și aprobarea ieșirii din indiviziune, prin partaj voluntar, a imobilelor cu nr. cadastral 345730 și 345731, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 79. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 373/2022 (preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 344309, înscris în C.F. nr. 344309 Cluj-Napoca, nr. cad. 344320, înscris în C.F. nr. 344320 Cluj-Napoca, nr. cad. 344321, înscris în C.F. nr. 344321 Cluj-Napoca și nr. cad. 346292, înscris în C.F. nr. 346292 Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ernest Hemingway, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cetății nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 341669, înscris în C.F. nr. 341669 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Pomet, identificate prin nr. cadastral 334309, nr. topo 18651 și nr. topo 18652. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a imobilului identificat prin nr. cad. 283670 – Turnul Pompierilor, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 17. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga, latura nordică și pe str. Emil Isac, latura sudică. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de donație, modificată prin Acceptarea contraofertei de donație, a imobilului-teren din str. Dâmboviței nr. 7, identificat cu nr. cad. 283919, înscris în C.F. nr. 283919 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110.654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bl. 6, ap. 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, str. Mehedinți nr. 41 și str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2023, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentiței civile nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021*. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentiței civile nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 21-23; beneficiari: Zagoni Szabo Ștefan și Zagoni Szabo Margareta. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare, modificare și refațadizare locuință unifamilială – Sp+P+E, amenajări exterioare, str. Izei nr. 11; beneficiari: Salvan Alexandru-Adrian și Salvan Cosmina-Ileana. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto P, str. Plevnei nr. 55; beneficiari: Szekely Krisztian-Jozsef, Szekely Agnes și Societatea Auto Clean Point S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1; beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E+M, str. Arțarului nr. 48; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire corp anexă (piscină, sală fitness), S+P și amenajări exterioare, str. Theodor Pallady nr. 28; beneficiar: Mureșanu Fior Dafin. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două imobile mixte (locuințe colective și servicii terțiare), str. Ploiești nr. 44; beneficiari: S.C. Confort Doru Building S.R.L., Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 134; beneficiari: Lorincz Istvan și Lorincz Piroska. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare zonă locuințe unifamiliale, str. Petre Dulfu, aprobat prin Hotărârea nr. 101/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. din data de 5.03.2023, ora 10, prima convocare și, respectiv, 10.03.2023, ora 10, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere cu U.A.T. comuna Florești, având ca obiect cofinanțarea proiectului Magistrala I de metrou Cluj, finanțat prin P.N.R.R., Componenta I, în baza Contractului de finanțare nr. 18/29.12.2022. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 639/2021, practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru activitatea de „desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor”. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „5 buc. module BNR Advance (acceptatoare de bancnote din automatele de bilete)”. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Sistem nou de stocare a datelor – ticketing”. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 593/2022 și încheierea unui act adițional la Contractul nr. 678768/10.08.2022 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 1/2022 (aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană [S.I.D.U.], pentru perioada 2021-2030), în sensul introducerii în cuprinsul capitolului 11 – „Planul de acțiune pentru 2021-2030”, subcapitolul 11.15 – „Măsuri și proiecte aferente priorităților de intervenție subscrise Obiectivul Specific nr. 5”, Măsura 5.2.1 – „Protejarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu construit”, a proiectelor „Reabilitare, restaurare și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca” și „Reabilitare, restaurare și introducerea în circuitul turistic a Complexului Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.04-30.06.2022 și perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Parcul public agrobotanic Iuliu Prodan”. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.150.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive cu furnizorii de servicii sociale prevăzuți în Anexa la Hotărârea nr. 918/2022 (aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare). Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000.000 de lei din bugetul pe anul 2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca), atfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 28/2021 și nr. 43/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele cu personalitate juridică, recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2022.

 53. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2022.

 54. Raport privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul II al anului 2022.

 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar județean Cluj, a Olimpiadei de limba engleză, a Olimpiadei de limba franceză, a Olimpiadei de limbi romanice – spaniolă, italiană, portugheză, în perioada 9-13.04.2023, a Olimpiadei de religie – cultul romano-catolic de limba maghiară, în perioada 12-14.04.2023 și a Olimpiadei de limba rromani maternă, în perioada 6-9.04.2023, în cuantum de 186.333 lei. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Diverse.