Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de vineri, 3 noiembrie 2023, ora 12, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 3470 din 27 octombrie 2023.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 3 noiembrie 2023:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul Bulevardul Muncii, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Valea Gârbăului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (zona Colonia Sopor) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 1.500 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 250453 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 250453 (nr. C.F. vechi 159365, nr. cadastral vechi 8798). Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de teren aferent balconului apartamentului nr. 32, parte din terenul în suprafață de 15,68 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind includerea statuilor Episcop Nicolae Ivan și Mitropolit Bartolomeu Anania în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, aferent str. Augustin Presecan, identificat cu nr. cad. 350368, înscris în C.F. nr. 350368 Cluj-Napoca și a imobilului-teren aferent tronsonului de drum care se desprinde din str. Augustin Presecan, identificat cu nr. cad. 333130, înscris în C.F. nr. 333130 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 427/2010 (darea în administrare, Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3). Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției – recunoașterea efectelor accesiunii imobiliare artificiale, cu privire la imobilele-construcții edificate pe terenul identificat prin nr. cadastral 335726, proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, situat pe str. București nr. 68-70. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2024, a Hotărârii nr. 945/2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentul nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 9, înscrisă în C.F. nr. 252776-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1, C.F. nr. 302961-C1-U1”, aprobați prin Hotărârea nr. 87/2017. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconversie hală existentă, refațadizare, modificare volumetrie șarpantă, schimbare de destinație în centru social de zi, amenajări exterioare și împrejmuire, organizare de șantier”, str. Platanilor nr. 37 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Adăpost pentru victimele violenței domestice”, în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amplasare, branșare și racordare la utilități a unei toalete automate, în Piața Mihai Viteazul din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Prof. Nicolae Mărgineanu nr. 18; beneficiară: S.C. Covidan Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P, str. Veseliei nr. 15A; beneficiar: Balea Horea-Alin. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă și birou, P+E+R, str. Trâmbițașului nr. 21; beneficiari: Fărcaș Vasile Stelian și Fărcaș Ioana Cristina. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire cămin teologic pentru elevi și studenți, 3S+P+4E+2R, str. Decebal nr. 48-52; beneficiară: Eparhia Reformată din Ardeal. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de birouri și servicii P+E+R – str. Henri Barbusse nr. 41; beneficiar: Hendea Doru-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Demolare parțială și extindere locuință în vederea realizării a două unități locative – S+P+E, str. Ion Budai Deleanu nr. 21; beneficiar: Pop Toader. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și modificare corp C1, realizare imobil mixt, S+P+2E+M/R, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 47-49; beneficiari: Leanca Ioan-Grigore, Goia Dorel, Goia Daniela Maria, Grapă-Leancă Sorina, Grapă-Leancă Lucian și Tricotaje Someșul S.A.

 24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de restructurare, aprobat prin Hotărârea nr. 831/2020 (P.U.Z. de restructurare urbană – str. Tășnad). Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 9, ap. Servicii administrative, înscris în C.F. nr. 353437-C1-U144 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Amenajare zonă de recreere, str. Gheorghe Dima-vest; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 767/2023 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 426/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Fărcaș Daniela Monica, prin care se solicită revocarea art. 7 pct. 15 al Hotărârii nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca.

 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dionisie Iosif Rozsnay și Alexandru Racolța, înregistrată sub nr. 717.545 din 21.08.2023.

 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de SDC Imobiliare S.R.L., înregistrată sub nr. 680.103 din 28.07.2023.

 31. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 3.11.2023

31 a – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

31 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” și Școlii Gimnaziale „Emil Isac”, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect din inițiativa primarului.

31 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect din inițiativa primarului.