Turnul Pompierilor este finalizat, iar acesta va fi deschis publicului în prima parte a anului, după finalizarea procesului de recepție a lucrărilor.
Clădirea Turnul Pompierilor este monument clasa A-cod CJ-II-a-A-07242 în lista Monumentelor Istorice din România.
Noua funcțiune este de turn de belvedere. Ca utilizare, turnul va reprezenta un punct de atracție pentru public și pentru turiști, prin nivelul de belvedere de la partea superioară. Turnul va funcționa și ca un spațiu de vizitare, ce poate găzdui diverse expoziții permanente sau temporare, de foarte mici dimensiuni.
Prin măsurile de restaurare ale turnului s-au pus în valoare următoarele elemente de patrimoniu existente:
– suprafețele originale ale zidăriei și finisajelor turnului medieval;
– detaliile de piatră cioplită ale turnului medieval, mai ales gurile de tragere și ancadramentele;
– înscrisurile și desenele de epocă pe suprafața pereților;
– porțiunea drumului de strajă a fost reabilitată astfel încât să se adapteze refuncționalizarea accesului și circulației istorice la cerințele de astăzi;
– au fost puse în valoare golurile laterale din interiorul turnului.
– s-a înlocuit piramida de sticlă cu un nou segment alcătuit din două nivele, unul închis cu sticlă și unul deschis, care permite accesul publicului și vizualizarea unei panorame de 360° asupra orașului.
– pentru ușurarea accesibilității vizitatorilor în turn inclusiv a persoanelor cu dizabilități s-a montat un ascensor de persoane, alături de o nouă scară de vizitare.
Noua structură interioară a turnului s-a propus a fi reversibilă, realizată din elemente metalice, sub forma unui miez translucid, care va asigura rigidizarea zidurilor existente ale turnului. Propus ca un voal semi-transparent, miezul devine astfel parte a celei de-a treia vârste a turnului, care lasă dezvăluite celelalte stadii și etape ale evoluției acestuia.
Justificarea intervenției de modificare a siluetei turnului, este susținută de istoria turnului. De-a lungul acesteia, fiecare nouă schimbare funcțională, a adus o modificare a siluetei edificiului, prin adăugarea unui nou segment.
Intervenții structurale:
– Îndepărtarea tuturor elementelor din beton armat construite în anii 1960-1980, demolarea compartimentelor existente la nivel de nişe ( parter )
– Consolidarea fundaţiilor
– Consolidarea pereţilor structurali
– Realizarea unui nucleu central din structură metalică, având rol şi de puţ pentru lift de persoane.
– Realizarea de planşee din structură metalică care conlucrează cu zidăria existentă
– Montare rampe de scară şi balustradă cu structură metalică
– Extinderea, pe verticală, cu o structură metalică în cadre
Date tehnice la finalul lucrărilor:
-suprafață construită-79 mp.
-suprafață construită desfășurată-375mp.
-suprafața utilă -104 mp.
-regim te înălțime -P+3
-volum interior -962,5 mc.
-Înălțime maximă propusă:
-la cornișă: + 34.21raportată la cota amenajată a terenului
-la coamă: + 34.55m. raportată la cota amenajată a terenului
Total valoare investiție: 11.108.771,11 lei cu TVA.

Proiectul câștigător pentru Turnul Pompierilor a fost selectat în urma concursului internațional de soluții „Turnul celor trei vârste”, organizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România.

Detalii despre concursul de soluții organizat în anul 2017, precum și despre proiectul câștigător pot fi găsite AICI.