Administratorul pietei este Municipiul Cluj-Napoca.

Piata agroalimentara Zorilor este piata permanenta, specificul pietei este de piata agroalimentara destinata comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, carnii si produselor din carne, oualor, mierii si produselor apicole, produselor conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor

Sectorul A – ocupand un procent de max. 60% din numarul meselor comerciale – destinat producatorilor agricoli;

Sectorul B – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/ asociatiilor familiale autorizate;

Sectorul C – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat societatilor comerciale;

Sectorul D– ocupand un procent intre 5-10% din numarul meselor, dar nu mai putin de trei mese – destinat comercializarii florilor.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata, prin consultarea unui panou cu preturile zilnice, cu pretul cel mai mic si cel mai mare pe fiecare tip de produs
  2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare
   verificate metrologic;
  3. Sa aiba acces gratuit la cantarul tip balanta sau bascula cu o capacitate de peste 30 kg la o singura
   cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare;
  4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
  5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
  6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei.
 2. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip Z1, puse la dispozitie de administratorul pietei;
  2. Respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
  3. Etalarea instrumentelor de masura;
  4. Folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pietei;
  5. Inscriptionarea denumirii producatorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa pe tichetele tip Z2 puse la dispozitie de administratorul pietei;
  6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
  7. Sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
  8. Sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
  9. Sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
  10. Sa nu expuna spre vanzare marfa deteriorata sau stricata;
  11. Sa efectueze aprovizionarea pietei in afara programului de functionare, inainte de inceperea acestuia.
  12. Sa paraseasca piata dupa ora inchiderii acesteia in max. ½ h de la ora inchiderii;
  13. Sa pastreze in cele mai bune conditii bunurile inchiriate.
  14. Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj civilizat în relatia cu toti cetatenii aflati în piete.
  15. Sa practice preturi de vânzare care sa nu depaseasca dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI PIETEI

  Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
  2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
  3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
  4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
  5. Sprijina organele de control autorizate;
  6. Nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
  7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
  8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
  9. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
  10. Asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
  11. Asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
  12. Asigura zilnic si ori de cate ori este necesar salubrizarea pietei;
  13. Asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
  14. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr.1.
  15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
  16. Selectia utilizatorilor pietei se va face astfel:
   • Selectia initiala a persoanelor juridice, asociatiei familiale, a persoanei fizice si a producatorilor agricoli, detinatori a certificatului de producator, se va face in functie de solicitari si de existenta si vechimea contractului cu SC APO SA;
   • in situatia unui numar mai mare de solicitari din partea celor care au detinut contract cu SC APO SA se va face o redirijare catre alte piete;
   • in situatia in care a fost distribuita cate o masa, la solicitare, fiecarui fost detinator de contract cu SC APO SA, si sunt mese neocupate, se va proceda la o selectie de oferte a unor noi solicitari, luandu-se in considerare pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare;
   • dupa o perioada de trei luni, se va face o noua selectie, luandu-se in calcul pretul practicat in aceasta perioada si, respectiv pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare tuturor utilizatorilor pietei.
  17. Ocuparea locurilor la mese se va face in baza unui abonament eliberat de administratia pietei. Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.
  18. Va afisa si va controla zilnic conformitatea cu preturile de referinta (piata de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Politiei Comunitare.
  19. Va asigura în fiecare piata pe care o administreaza mese de referinta pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos fata de preturile de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispozitia celor interesati.
 4. SANCTIUNI ŞI CONTRAVENTII
  1. Constituie contraventie utilizarea unui limbaj neadecvat în relatia cu cumparatorii cât si între utilizatorii pietei şi se sanctionează cu amenda cuprinsa între 100-200 lei si acordarea unui punct de penalizare.
  2. Constituie contraventie comercializarea produselor la preturi care depasesc dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 500-1000 lei si acordarea a trei puncte de penalizare.
  3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pietei va pierde spatiul de vânzare atribuit de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Extras din HCL nr. 217/2007

Administratorul pietei este Municipiul Cluj-Napoca.

Piata agroalimentara Hermes este piata permanenta, specificul pietei este de piata agroalimentara destinata comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, carnii si produselor din carne, oualor, mierii si produselor apicole, produselor conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor.

Sectorul A – ocupand un procent de max. 60% din numarul meselor comerciale – destinat producatorilor agricoli;

Sectorul B – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/ asociatiilor familiale autorizate;

Sectorul C – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat societatilor comerciale;

Sectorul D– ocupand un procent intre 5-10% din numarul meselor, dar nu mai putin de trei mese – destinat comercializarii florilor.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata, prin consultarea unui panou cu preturile zilnice, cu pretul cel mai mic si cel mai mare pe fiecare tip de produs
  2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare
   verificate metrologic;
  3. Sa aiba acces gratuit la cantarul tip balanta sau bascula cu o capacitate de peste 30 kg la o singura
   cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare;
  4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
  5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
  6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei.
 2. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip Z1, puse la dispozitie de administratorul pietei;
  2. Respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
  3. Etalarea instrumentelor de masura;
  4. Folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pietei;
  5. Inscriptionarea denumirii producatorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa pe tichetele tip Z2 puse la dispozitie de administratorul pietei;
  6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
  7. Sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
  8. Sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
  9. Sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
  10. Sa nu expuna spre vanzare marfa deteriorata sau stricata;
  11. Sa efectueze aprovizionarea pietei in afara programului de functionare, inainte de inceperea acestuia.
  12. Sa paraseasca piata dupa ora inchiderii acesteia in max. ½ h de la ora inchiderii;
  13. Sa pastreze in cele mai bune conditii bunurile inchiriate.
  14. Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj civilizat în relatia cu toti cetatenii aflati în piete.
  15. Sa practice preturi de vânzare care sa nu depaseasca dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI PIETEI

  Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
  2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
  3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
  4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
  5. Sprijina organele de control autorizate;
  6. Nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
  7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
  8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
  9. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
  10. Asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
  11. Asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
  12. Asigura zilnic si ori de cate ori este necesar salubrizarea pietei;
  13. Asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
  14. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr.1.
  15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
  16. Selectia utilizatorilor pietei se va face astfel:
   • Selectia initiala a persoanelor juridice, asociatiei familiale, a persoanei fizice si a producatorilor agricoli, detinatori a certificatului de producator, se va face in functie de solicitari si de existenta si vechimea contractului cu SC APO SA;
   • in situatia unui numar mai mare de solicitari din partea celor care au detinut contract cu SC APO SA se va face o redirijare catre alte piete;
   • in situatia in care a fost distribuita cate o masa, la solicitare, fiecarui fost detinator de contract cu SC APO SA, si sunt mese neocupate, se va proceda la o selectie de oferte a unor noi solicitari, luandu-se in considerare pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare;
   • dupa o perioada de trei luni, se va face o noua selectie, luandu-se in calcul pretul practicat in aceasta perioada si, respectiv pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare tuturor utilizatorilor pietei.
  17. Ocuparea locurilor la mese se va face in baza unui abonament eliberat de administratia pietei. Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.
  18. Va afisa si va controla zilnic conformitatea cu preturile de referinta (piata de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Politiei Comunitare.
  19. Va asigura în fiecare piata pe care o administreaza mese de referinta pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos fata de preturile de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispozitia celor interesati.
 4. SANCTIUNI ŞI CONTRAVENTII
  1. Constituie contraventie utilizarea unui limbaj neadecvat în relatia cu cumparatorii cât si între utilizatorii pietei şi se sanctionează cu amenda cuprinsa între 100-200 lei si acordarea unui punct de penalizare.
  2. Constituie contraventie comercializarea produselor la preturi care depasesc dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 500-1000 lei si acordarea a trei puncte de penalizare.
  3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pietei va pierde spatiul de vânzare atribuit de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Extras din HCL nr. 217/2007

Administratorul pietei este Municipiul Cluj-Napoca.

Piata agroalimentara Flora este piata permanenta, specificul pietei este de piata agroalimentara
destinata comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, carnii si produselor din
carne, oualor, mierii si produselor apicole, produselor conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale,
si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor.

Sectorul A – ocupand un procent de max. 60% din numarul meselor comerciale – destinat producatorilor agricoli;

Sectorul B – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/ asociatiilor familiale autorizate;

Sectorul C – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat societatilor comerciale;

Sectorul D– ocupand un procent intre 5-10% din numarul meselor, dar nu mai putin de trei mese – destinat comercializarii florilor.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata, prin consultarea unui panou cu preturile zilnice, cu pretul cel mai mic si cel mai mare pe fiecare tip de produs
  2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare
   verificate metrologic;
  3. Sa aiba acces gratuit la cantarul tip balanta sau bascula cu o capacitate de peste 30 kg la o singura
   cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare;
  4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
  5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
  6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei.
 2. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip Z1, puse la dispozitie de administratorul pietei;
  2. Respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
  3. Etalarea instrumentelor de masura;
  4. Folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pietei;
  5. Inscriptionarea denumirii producatorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa pe tichetele tip Z2 puse la dispozitie de administratorul pietei;
  6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
  7. Sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
  8. Sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
  9. Sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
  10. Sa nu expuna spre vanzare marfa deteriorata sau stricata;
  11. Sa efectueze aprovizionarea pietei in afara programului de functionare, inainte de inceperea acestuia.
  12. Sa paraseasca piata dupa ora inchiderii acesteia in max. ½ h de la ora inchiderii;
  13. Sa pastreze in cele mai bune conditii bunurile inchiriate.
  14. Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj civilizat în relatia cu toti cetatenii aflati în piete.
  15. Sa practice preturi de vânzare care sa nu depaseasca dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI PIETEI

  Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
  2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
  3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
  4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
  5. Sprijina organele de control autorizate;
  6. Nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
  7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
  8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
  9. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
  10. Asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
  11. Asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
  12. Asigura zilnic si ori de cate ori este necesar salubrizarea pietei;
  13. Asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
  14. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr.1.
  15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
  16. Selectia utilizatorilor pietei se va face astfel:
   • Selectia initiala a persoanelor juridice, asociatiei familiale, a persoanei fizice si a producatorilor agricoli, detinatori a certificatului de producator, se va face in functie de solicitari si de existenta si vechimea contractului cu SC APO SA;
   • in situatia unui numar mai mare de solicitari din partea celor care au detinut contract cu SC APO SA se va face o redirijare catre alte piete;
   • in situatia in care a fost distribuita cate o masa, la solicitare, fiecarui fost detinator de contract cu SC APO SA, si sunt mese neocupate, se va proceda la o selectie de oferte a unor noi solicitari, luandu-se in considerare pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare;
   • dupa o perioada de trei luni, se va face o noua selectie, luandu-se in calcul pretul practicat in aceasta perioada si, respectiv pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare tuturor utilizatorilor pietei.
  17. Ocuparea locurilor la mese se va face in baza unui abonament eliberat de administratia pietei. Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.
  18. Va afisa si va controla zilnic conformitatea cu preturile de referinta (piata de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Politiei Comunitare.
  19. Va asigura în fiecare piata pe care o administreaza mese de referinta pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos fata de preturile de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispozitia celor interesati.
 4. SANCTIUNI ŞI CONTRAVENTII
  1. Constituie contraventie utilizarea unui limbaj neadecvat în relatia cu cumparatorii cât si între utilizatorii pietei şi se sanctionează cu amenda cuprinsa între 100-200 lei si acordarea unui punct de penalizare.
  2. Constituie contraventie comercializarea produselor la preturi care depasesc dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 500-1000 lei si acordarea a trei puncte de penalizare.
  3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pietei va pierde spatiul de vânzare atribuit de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Extras din HCL nr. 217/2007

Aprobat prin HCL 305/2010

Administratorul pietei este Municipiul Cluj-Napoca.

Piata agroalimentara IRA este piata permanenta, specificul pietei este de piata agroalimentara destinata comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor.

Sectorul A – ocupand un procent de max. 60% din numarul meselor comerciale – destinat producatorilor agricoli;

Sectorul B – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/ asociatiilor familiale autorizate;

Sectorul C – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat societatilor comerciale;

Sectorul D – ocupand un procent intre 5-10% din numarul meselor, dar nu mai putin de trei mese – destinat comercializarii florilor.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata, prin consultarea unui panou cu preturile zilnice, cu pretul cel mai mic si cel mai mare pe fiecare tip de produs;
  2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare verificate metrologic;
  3. Sa aiba acces gratuit la cantarul tip balanta sau bascula cu o capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare;
  4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
  5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
  6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei.
 2. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip Z1, puse la dispozitie de administratorul pietei;
  2. Respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
  3. Etalarea instrumentelor de masura;
  4. Folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pietei;
  5. Inscriptionarea denumirii producatorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa pe tichetele tip Z2 puse la dispozitie de administratorul pietei;
  6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
  7. Sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
  8. Sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
  9. Sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
  10. Sa nu expuna spre vanzare marfa deteriorata sau stricata;
  11. Sa efectueze aprovizionarea pietei in afara programului de functionare, inainte de inceperea acestuia.
  12. Sa paraseasca piata dupa ora inchiderii acesteia in max. ½ h de la ora inchiderii;
  13. Sa pastreze in cele mai bune conditii bunurile inchiriate.
  14. Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj civilizat in relatia cu toti cetatenii aflati in piete.
  15. Sa practice preturi de vanzare care sa nu depaseasca dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
  16. Sa expuna etichetele puse la dispozitie de Primaria municipiului Cluj-Napoca la fiecare produs in parte, semnaland astfel produsele romanesti diferit fata de produsele din import.
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI PIETEI

  Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
  2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
  3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
  4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
  5. Sprijina organele de control autorizate;
  6. Nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
  7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
  8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
  9. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
  10. Asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
  11. Asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
  12. Asigura zilnic si ori de cate ori este necesar salubrizarea pietei;
  13. Asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
  14. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr.1.
  15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
  16. Selectia utilizatorilor pietei se va face astfel:
   • Selectia initiala a persoanelor juridice, asociatiei familiale, a persoanei fizice si a producatorilor agricoli, detinatori a certificatului de producator, se va face in functie de existenta si vechimea abonamentelor eliberate de Primaria municipiului Cluj-Napoca pe vechea locatie a Pietei IRA.
   • Repartizarea meselor se va realiza cu acordul Directiei Politiei Comunitare, in vederea asigurarii unui climat de ordine, disciplina si respectarea legislatiei privind activitatile comerciale.
   • In situatia in care, dupa repartizarea meselor catre cei care detin abonamente pe vechea locatie a Pietei IRA, raman mese neocupate, acestea vor fi distribuite in functie de sectorul unde sunt acestea si forma de organizare (producator agricol, persoane fizice/asociatii familiale autorizate, societati comerciale) si in functie de vechimea cererilor inregistrate la Primaria Cluj-Napoca.
   • In cazul eliberarii unor mese, dupa repartizarea initiala, acestea vor fi distribuite in functie de sectorul unde sunt acestea si forma de organizare (producator agricol, persoane fizice/asociatii familiale autorizate, societati comerciale) si in functie de vechimea cererilor depuse pentru atribuirea initiala.
   • Dupa o perioada de trei luni, se va face o noua selectie, luandu-se in calcul pretul practicat in aceasta perioada si, respectiv pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare tuturor utilizatorilor pietei.
   • Selectia utilizatorilor vitrinelor frigorifice din spatiul destinat comercializarii produselor lactate se va face in functie de vechimea cererilor inregistrate la Primaria Cluj-Napoca.
  17. Ocuparea locurilor la mese se va face in baza unui abonament eliberat de administratia pietei. Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.
  18. Va afisa si va controla zilnic conformitatea cu preturile de referinta (piata de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Politiei Comunitare.
  19. Va asigura in fiecare piata pe care o administreaza mese de referinta pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos fata de preturile de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispozitia celor interesati.
 4. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII
  1. Constituie contraventie utilizarea unui limbaj neadecvat in relatia cu cumparatorii cat si intre utilizatorii pietei si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100-200 RON si acordarea unui punct de penalizare.
  2. Constituie contraventie comercializarea produselor la preturi care depasesc dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1000 RON si acordarea a trei puncte de penalizare.
  3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pietei va pierde spatiul de vanzare atribuit de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.
  4. Constituie contraventie nefolosirea etichetelor de semnalizare a originii produselor, folosirea etichetei de semnalizare a produselor romanesti pentru produsele din import, cat si folosirea etichetei de semnalizare a produselor din import pentru produsele romanesti si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200-400 LEI si acordarea a doua puncte de penalizare.

Extras din HCL nr. 305/2010

Aprobat prin HCL 305/2010

Administratorul pietei este Municipiul Cluj-Napoca.

Piata agroalimentara IRA este piata permanenta, specificul pietei este de piata agroalimentara destinata comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor.

Sectorul A – ocupand un procent de max. 60% din numarul meselor comerciale – destinat producatorilor agricoli;

Sectorul B – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/ asociatiilor familiale autorizate;

Sectorul C – ocupand un procent de 15% din numarul meselor comerciale – destinat societatilor comerciale;

Sectorul D – ocupand un procent intre 5-10% din numarul meselor, dar nu mai putin de trei mese – destinat comercializarii florilor.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata, prin consultarea unui panou cu preturile zilnice, cu pretul cel mai mic si cel mai mare pe fiecare tip de produs;
  2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare verificate metrologic;
  3. Sa aiba acces gratuit la cantarul tip balanta sau bascula cu o capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare;
  4. Sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
  5. Sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
  6. Sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei.
 2. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR PIETEI
  1. Afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip Z1, puse la dispozitie de administratorul pietei;
  2. Respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
  3. Etalarea instrumentelor de masura;
  4. Folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pietei;
  5. Inscriptionarea denumirii producatorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa pe tichetele tip Z2 puse la dispozitie de administratorul pietei;
  6. Mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
  7. Sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
  8. Sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
  9. Sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
  10. Sa nu expuna spre vanzare marfa deteriorata sau stricata;
  11. Sa efectueze aprovizionarea pietei in afara programului de functionare, inainte de inceperea acestuia.
  12. Sa paraseasca piata dupa ora inchiderii acesteia in max. ½ h de la ora inchiderii;
  13. Sa pastreze in cele mai bune conditii bunurile inchiriate.
  14. Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj civilizat in relatia cu toti cetatenii aflati in piete.
  15. Sa practice preturi de vanzare care sa nu depaseasca dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
  16. Sa expuna etichetele puse la dispozitie de Primaria municipiului Cluj-Napoca la fiecare produs in parte, semnaland astfel produsele romanesti diferit fata de produsele din import.
 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI PIETEI

  Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
  2. Verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
  3. Verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
  4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
  5. Sprijina organele de control autorizate;
  6. Nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
  7. Stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
  8. Asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
  9. Asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
  10. Asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
  11. Asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
  12. Asigura zilnic si ori de cate ori este necesar salubrizarea pietei;
  13. Asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
  14. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr.1.
  15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
  16. Selectia utilizatorilor pietei se va face astfel:
   • Selectia initiala a persoanelor juridice, asociatiei familiale, a persoanei fizice si a producatorilor agricoli, detinatori a certificatului de producator, se va face in functie de existenta si vechimea abonamentelor eliberate de Primaria municipiului Cluj-Napoca pe vechea locatie a Pietei IRA.
   • Repartizarea meselor se va realiza cu acordul Directiei Politiei Comunitare, in vederea asigurarii unui climat de ordine, disciplina si respectarea legislatiei privind activitatile comerciale.
   • In situatia in care, dupa repartizarea meselor catre cei care detin abonamente pe vechea locatie a Pietei IRA, raman mese neocupate, acestea vor fi distribuite in functie de sectorul unde sunt acestea si forma de organizare (producator agricol, persoane fizice/asociatii familiale autorizate, societati comerciale) si in functie de vechimea cererilor inregistrate la Primaria Cluj-Napoca.
   • In cazul eliberarii unor mese, dupa repartizarea initiala, acestea vor fi distribuite in functie de sectorul unde sunt acestea si forma de organizare (producator agricol, persoane fizice/asociatii familiale autorizate, societati comerciale) si in functie de vechimea cererilor depuse pentru atribuirea initiala.
   • Dupa o perioada de trei luni, se va face o noua selectie, luandu-se in calcul pretul practicat in aceasta perioada si, respectiv pretul cel mai mic al produselor oferite spre vanzare tuturor utilizatorilor pietei.
   • Selectia utilizatorilor vitrinelor frigorifice din spatiul destinat comercializarii produselor lactate se va face in functie de vechimea cererilor inregistrate la Primaria Cluj-Napoca.
  17. Ocuparea locurilor la mese se va face in baza unui abonament eliberat de administratia pietei. Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.
  18. Va afisa si va controla zilnic conformitatea cu preturile de referinta (piata de gros, SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj), cu sprijinul Politiei Comunitare.
  19. Va asigura in fiecare piata pe care o administreaza mese de referinta pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos fata de preturile de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispozitia celor interesati.
 4. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII
  1. Constituie contraventie utilizarea unui limbaj neadecvat in relatia cu cumparatorii cat si intre utilizatorii pietei si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100-200 RON si acordarea unui punct de penalizare.
  2. Constituie contraventie comercializarea produselor la preturi care depasesc dublul preturilor de referinta comunicate zilnic de catre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1000 RON si acordarea a trei puncte de penalizare.
  3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pietei va pierde spatiul de vanzare atribuit de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.
  4. Constituie contraventie nefolosirea etichetelor de semnalizare a originii produselor, folosirea etichetei de semnalizare a produselor romanesti pentru produsele din import, cat si folosirea etichetei de semnalizare a produselor din import pentru produsele romanesti si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200-400 LEI si acordarea a doua puncte de penalizare.

Extras din HCL nr. 305/2010