Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022

PUZ și studiu de fezabilitate pentru proiectul: Tren metropolitan – Etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan

Regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor