Conducere

Moldovan Vasile

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4440; 5032 spatiiverzi@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 1
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 1.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Ecologie urbană și spaţii verzi.

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de :

 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane;
 • doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;
 • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
 • incărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
 • întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • eliberarea de avize pentru construcţii.
 • amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi:
  • urmărirea activităţii de amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii care constă în: lucrări curente, lucrări sezoniere şi lucrări specifice de zone verzi (plantaţii şi amenajările de noi zone verzi);
  • încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement prin urmărirea activității de colectat.
 • reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane:
  • urmărirea activităţii de reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane care constă în: inventarierea şi verificarea locurilor de joacă pentru copii în vederea întocmirii necesarului de reparaţii şi a planului de întreţinere curentă a dotărilor urbane.
 • doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar:
  • urmărirea activităţii de doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar care contă în: verificarea solicitărilor privind tăieri de arbori, stabilirea necesităţii tăierii exemplarelor de arbori consideraţi în declin fiziologic şi întocmirea programelor.
 • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane:
  • stabilirea şi urmărirea lucrărilor de amenajare sau modernizare a locurilor de joacă prin montarea de aparate de joacă pentru copii conforme normelor de utilizare, montarea de bănci tip parc şi coşuri de gunoi, montarea de pavaje din cauciuc.
 • întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi:
  • întocmirea caietelor de sarcini pentru efectuarea studiilor de fezabilitate şi lucrările necesare privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi.
 • întocmirea și actualizarea registrului spații verzi;
 • eliberarea de avize pentru construcţii:
  • verificarea şi eliberarea avizelor construcţiilor a căror realizare au impact asupra zonelor verzi.
 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.
 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuțiilor conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea primarului prevederile legislației specifice în domeniu.

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK